operative og administrative oppgaver som skal settes sammen til gode totalløsninger for både publikum, kommune og ansatte. Vidar Nordby sitter i kommunens beredskapsråd, sammen med blant andre rådmannen, teknisk sjef og politiet. Brannvesenet blir lyttet til i kommunens planarbeid, enten det gjelder nye offentlige bygg eller mer omfattende planer for nye boligfelt. – Det er mange ting å tenke på i planleggingen – alt fra byggefor- skrifter til responstid, adkomstveier og vannforsyning, sier de. Tverrfaglig Brannstasjonen på Årnes ligger i underetasjen på rådhuset, og både Nordby og Husås sitter tett på både ledelsen og de øvrige ansatte i kommuneadministrasjonen. – For oss er dette en ubetinget fordel. Vi opplever at det tverrfaglige samarbeidet blir enklere når avstandene er små, sier de. Operativt er det derimot utfordrende å ha én liten brannstasjon i en kommune på 640 kvadratkilometer. Bosettingen i Nes er regulert i tolv satellitt-boområder som er spredd rundt i kommunen, og det er krevende i forhold til responstid. – Vi har et veldig godt samarbeid med alle brannvesen på Romerike og noen brann- ANSVAR: Vidar Nordby (t.v.) ??? og Ivar Husås har ansvaret for en mengde forskjellige oppgaver som til sammen gir innbyggerne i Nes kommune den tryggheten de skal ha. vesen i Hedmark, samt OSL på Gardermoen. Vi har en beredskapsavtale som gjør at vi rykker ut for hverandre. – På grunn av dette tette og godt organiserte samarbeidet, kan vi nesten si at kommunegrensene til dels er visket ut når det gjelder brannkorpsenes beredskap. På denne måten kan vi være et nært og oversiktlig brannvesen for lokalbefolkningen, og samtidig trekke veksler på ressurser fra hele regionen, noe som betyr økt trygghet for innbyggerne, sier Nordby og Husås. Deltidskorps Nes har ikke et kasernert brannkorps, men fire vaktlag på dreiende beredskap hver fjerde uke. Hvert vaktlag består av fem personer og overordnet vakt. I tillegg har kommunen fire feiere, der tre er med i vaktberedskapen. Den yngste skal opp til svenneprøve i høst, etter å ha gått læretida si i Nes. Både Nordby og Husås er opptatt av å framheve innsatsen til deltidskorpset. – De 13 ukene de har på dagtid i løpet av året, utgjør 3,49 prosents stilling. I tillegg kommer vakter og utrykning. Men dette er ikke noe å bli rik av. Nei, dette handler heller om idealisme. De binder opp både seg selv og familiene sine når de har vakt. Likevel har vi folk som har gått i dette systemet i flere tiår, sier de. Både Nordby og Husås er opptatt av å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø, og har flere «utenomfaglige» aktiviteter som nissetur i skogen og julebord der de ansattes ektefeller også blir invitert med. – Nettopp på grunn av hjemmevaktsystemet syns vi at det er riktig å ha god kontakt også med familiene til konstablene. Viktig forebygging Brannvesenet i Nes har jobbet mye og bevisst med brannforebygging. Alle som arbeider i den hjemmebaserte omsorgen, blir kurset i brannvern. Eldre i Nes får også tilbud om kurs i brannvern. – Mens antall branner har økt i Norge, har vi hatt en årlig nedgang i flere år etter hverandre. Det er umulig å si sikkert hvorfor det er slik, men vi har tro på at vårt forebyggende arbeid har en effekt og har bidratt til denne trenden, sier Nordby og Husås. Fagbladet 7/2009 > 37 fbaargang2009 fbseksjonSAM