SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Reduserer medisinbruk Beboerne på noen av avdelingene ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter i Oslo har det minst like godt med mindre medisiner. 30 > Tre små Bømlo kommune har vald å betre tenestekvaliteten og arbeidsmiljøet gjennom tre små prosjekt og metodane i Kvalitetskommuneprogrammet. 36 > Samfunnsutviklere Rådmannen i Øvre Eiker sørger for at nyansatte får en dag som skal gi dem inspirasjon til å utvikle lokalsamfunnet sammen med innbyggerne. 40 > Hjelpepleierne kan ikke erstattes på sykehus Sover på badet Kapasiteten er sprengt. Pasienter sover på bad og kjøkken. Helse Nordmøre og Romsdal skal likevel kutte. Knut Ivar Egset, hovedtillitsvalgt i Helse Nordmøre og Romsdal, må igjen bekjempe nedskjæringer og oppsigelser i psykiatrien. – Foretaket er pålagt å kutte budsjettet med nesten 60 millioner kroner neste år. Psykiatrien må sannsynligvis spare 25 millioner. – Men selv om vi må kutte bare halvparten, er det for mye, sier han. Egset minner om fjorårets kamp. Da var det ingen som mistet jobben, men det endte med store omstillinger og minimal tillit mellom ledelsen og ansatte og tillitsvalgte. – Vi er så vidt kommet i gang med å bygge opp tilliten igjen. Nå frykter jeg at det arbeidet blir reversert. For vi har ikke noen overflødige tilbud. Pasienter ligger allerede på kjøkken og bad. Da kan vi ikke kutte antall senger. Andre tilbud er også kuttet til beinet etter en forferdelig omstillingsprosess. Egset mener Helse Midt-Norge sitter med løsningen. – Kravet er ikke lenger balanse i budsjettene. Nå er det snakk om å bygge opp en buffer for framtidig vedlikehold. Noen faglige argumenter fins ikke, sier Egset. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 8/2009 > 27 Mens hjelpepleiere ved mange sykehus skvises ved omstilling, har de i Arendal gjort seg uunnværlige. Samtlige hjelpepleiere innenfor psykiatrien ved Arendal sykehus har tatt videreutdanning. Innenfor somatikken har de blitt værende på spesialavdelinger fordi de har vært villige til å tilegne seg den spesialkompetansen de aktuelle avdelingene har behov for. De har dermed gjort seg mindre sårbare ved framtidige omstillinger. Alle har hevet kompetansen – Vi har ansporet hjelpepleierne til å gjøre seg uunnværlige, og sagt at alle må hive seg på en videreutdanning for å henge med, sier Merethe Krogstad Hoel, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved sykehuset i Arendal. Ved en større omstilling i fjor, stod 13 hjelpepleiere i fare for å miste jobben. – Vi har de siste årene vunnet gehør for at kompetansen skal vurderes, og folk skal få mulighet til å øke kompetansen i stedet for å miste jobben, sier hovedtillitsvalgt. Resultatet i fjor var at alle de 13 hjelpepleierne fikk beholde jobben. Foto: Kari-Sofie Jenssen SATT PRIS PÅ: Merethe Krogstad Hoel (t.h.), hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved sykehuset i Arendal, er godt fornøyd med at hjelpepleierne blir verdsatt. Krogstad Hoel opplyser at sykehuset nå har om lag 50 hjelpepleiere innenfor somatikk og noen flere i psykiatrien. Støtte fra legene Mens hjelpepleiere ved mange sykehus skvises ved omstilling, har de i Arendal gjort seg uunnværlige. Fagforbundet og hjelpepleierne i Arendal har også fått støtte fra andre ansatte ved sykehuset. – Alle våre medlemmer har mer enn 20 års ansiennitet, og har fått støtte fra legene som verdsetter realkompetansen deres, sier Krogstad Hoel. På spørsmål om også sykepleierne støtter dem, sier hovedtillitsvalgt at det dessverre sjelden har skjedd. – Men Sykepleierforbundet innser nå at mange av deres medlemmer får for mye å gjøre med færre hjelpepleiere på avdelingen. Dessuten er det flere og flere som ønsker å gjøre det de er utdannet til, og ikke det hjelpepleierne er utdannet for å drive med, sier Krogstad Hoel. Tekst: KARIN E. SVENDSEN fbaargang2009 fbseksjonHEL