AKTUELT Behov for helsefagarbeideren i sykehusene Dårligere sykehus- tilbud Dette handler om penger. Styret i Helse Sør-Øst skal utnytte det sykehuset de allerede har bygd, Ahus, til siste trevl, mener Mari Sanden, leder i Fagforbundet i Oslo. Fagforbundet Oslo går kraftig ut mot signalene om å legge ned Aker sykehus. I et åpent brev til Osloavdelingene av Ap, SV og KrF ber de partienes representanter i styret for Helse Sør-Øst reversere vedtaket om å flytte folk vekk fra Akers nedslagsområde og over til Ahus. Både Ap, SV og KrF er representert i sykehusstyret og har altså vært med på vedtaket. Vedtaket innebærer at 160.000 personer ikke lenger skal til Aker sykehus dersom de blir syke, noe som i sin tur innebærer at det sannsynligvis ikke lenger er et pasientgrunnlag for å opprettholde Aker. Under hele perioden med hovedstadsprosessen, pekte Fagforbundet Oslo på det uheldige i at en så stor andel av befolkningen i Oslo skulle få sitt sykehustilbud utenfor byens grenser. Vi ga videre sterkt uttrykk for at det ville få dramatiske konsekvenser for Oslo-sykehusene, mest sannsynlig for Aker. Vi talte dessverre for døve ører, og vedtaket om overføring til Ahus ble fattet. Det er dette vi nå ser konsekvensene av, sier Fagforbundet i det åpne brevet. Dette er en fortvilet situasjon. Det handler om å kutte i kostnader, ikke om hva som er best for Oslos befolkning, beklager Sanden. Tekst: VEGARD VELLE >fagbladet.no Anne-Kari Bratten fra Spekter mener det ikke er penger, men manglende arbeidskraft som kan forårsake krise i helsevesenet. Framtida kommer, og den kan vi ikke bevilge oss bort fra, sa Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter på Samspillkonferansen. Bratten tror det er fullt mulig å løse utfordringene, og at bedre samhandling er veien å gå. Da tenker hun ikke bare på samhandling mellom helseforetakene og kommunehelsetjenestene. Må se helheten Også den interne samhandlingen må bli bedre, blant annet mellom profesjonene, sier Bratten. Norsk Sykepleierforbund organiserer flest ansatte på sykehusene, Fagforbundet er den nest største organisasjonen i helseforetakene. Men bare Fagforbundet og Delta ser og tar ansvar for helheten. De andre organisasjonene NY FORDELING AV OPPGAVENE: Helsefagarbeideren bør få mer ansvar på sykehusene, mener Anne-Kari Bratten. prosent gjør det. Vi blir altså for få til å bære oppgavene. Spekter ser løsningen i at vi jobber mer, og at vi jobber smartere. Bratten minner om undersøkelser som viser at norske sykehusleger bare bruker litt over halvparten av arbeidstida på pasientbehandling. Liknende tall foreligger for sykepleiernes del. Og alle unntatt legene arbeider turnus. Den situasjonen kan kanskje ikke fortsette. Alle andre er proppfulle av behovet for nettopp sin egen yrkesgruppe, sier Bratten. Bemanning Bratten tror mangel på hender og hoder på sykehusene vil bli den største utfordringen framover. Hvis vi skal arbeide på samme måte og gi de samme tjenester i 2025 som i dag, må 44 prosent av ungdommene velge å utdanne seg for helsesektoren. Men bare ti kan ikke vente på legene, mener Spekters viseadministrerende direktør. Ny arbeidsfordeling I løpet av 2008 ble det 300 færre helsefagarbeidere i norske sykehus. Dette er ikke styrt fra ledelsen, men kanskje en villet utvikling fra lavere nivåer. For Spekter er det åpenbart at helsefagarbeideren har en plass i framtidas sykehus. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Postkort for heltid Lokalpolitikerne i Hedmark får nå postkort med krav om større stillinger i helse- og omsorgssektoren. Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) i Hedmark gjennomfører en kampanje for bedre tjenester og økte stillinger i kommunehelsetjenesten. Det er nå politikerne sitter Helene H. Skeibrok, seksjonsleder i Hedmark. SHS Hedmark kjører en kampanje mot ufrivillig deltid. Lokale seksjonsledere og fagforeninger distribuerer postkortene til de ansatte. Vi tror de aller fleste vil skrive under og sende det inn til sin kommune og fylkeskommune. Skeibrok håper kampanjen vil være med på å engasjere de ansatte i deltidsproblemet og å synliggjøre Fagforbundets innsats mot ufrivillig deltid. Tekst: KARIN E. SVENDSEN      MER HELTID: Postkortet med krav om større stillinger går nå ut til lokalpolitikere i Hedmark. med budsjettarbeidet for neste år. Og det er nå vi kan påvirke dem til å sørge for større stillingsbrøker og mer heltid, sier 28 > Fagbladet 8/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL