AKTUELT Piloter i samhandling Kutt i kuttene Ansatte i Nedre Eiker reagerte kraftig på forslag om store kutt i pleie- og omsorgssektoren. Da Nedre Eiker kommune begynte budsjettbehandlingen i høst, lå det an til en reduksjon på 30 millioner kroner og 109 årsverk. Tillitsvalgte reagerte kraftig, og mange begynte å se seg om etter ny jobb. – Nå er kuttene redusert til 16 millioner, forteller Gro Bolstad, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet. Hun regner derfor med at neste års budsjett blir til å leve med. – Vi har hatt høyt sykefravær, og vikarutgiftene har ligget på om lag 35 millioner kroner. Det tilsvarer 70 årsverk, forteller hun. Nedre Eiker har vært tilsluttet Kvalitetskommuneprogrammet siden mars i år. – Vi skal sette i gang et nærværsprosjekt, sier Bolstad. Hun håper dette prosjektet i regi av Kvalitetskommuneprogrammet vil bidra til økt nærvær og dermed på sikt redde kommuneøkonomien.    KAS FIKK SIN FADDDER: Helsefagarbeiderlærling Una Karborg Ellegård har fått ordfører Fabian Stang som fadder. flere ungdommer til yrket. Hun håper at begivenheten også vil bidra til at flere lærlinger i helsefag vil delta i NM neste år. – Vårt mål er at alle fylker stiller med et lag i NM i helsefag 2010. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 8/2009 > 29 Metodene som blir utviklet i Pilotsykehusprosjektet kan få betydning for gjennomføring av Samhandlingsreformen Kristin Lossius, avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og leder av Nasjonal referansegruppe for Pilotsykehusprosjektet, håper metodene som blir utviklet gjennom prosjektet kan få stor overføringsverdi. – Departementets initiativ til dette prosjektet sprang ut fra erkjennelsen av at vi ikke bare kan stille resultatkrav, men også prosesskrav, sa hun i en paneldialog som avsluttet Pilotsykehusprosjektets to dager lange seminar i Oslo nylig. Tester metode Hvis evalueringen viser at metoden fungerer, kan det bli aktuelt å ta den i bruk i de mange samhand- Kristin Lossius, avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet. lings- og utviklingsprosjektene framover. – Det produktet vi etterspør, er en metodikk eller prosessbeskrivelse, slik at vi ser hvilke erfaringer med partssamarbeid vi kan trekke med oss videre, sa Lossius. Det som er felles for de fem Fabian som fadder På kick-off Aksjon helsefagarbeider fikk ordfører Fabian Stang i Oslo sin første helsefagarbeiderlærling. Til nå har 40 ordførere over hele landet fungert som fadder for en lærling i helsefag. I slutten av oktober fikk tre lærlinger i Oslo også sine faddere. I tillegg til ordføreren, er byråd Sylvi Listhaug og nestlederen i finanskomiteen, Trond Jensrud, nå tildelt hver sin lærling. – For å nå målet om større rekruttering til faget, må alle arbeidsgivere, politikere og organisasjoner i tillegg til rådgiverne i skolen og lærerne ta ansvar og bidra, sa Raymond Turøy, nestleder i Fagforbundet Seksjon helse og Pilotsykehusprosjektene, er at alle berørte parter inngår i et likeverdig samarbeid. Derfor er både departementet, KS, brukerorganisasjonene og de ansattes organisasjoner representert i den nasjonale referansegruppa og i de lokale prosjektgruppene. Ta vare på motivasjonen Kjell Nygård, hovedtillitsvalgt i Helse Førde, er skuffet over at Kristin Lossius ikke kunne love at Nasjonal referansegruppe får penger til mer enn ett avslutningsseminar neste år. – Mange av oss er også redd for at departementet ikke sørger for midler til å gjennomføre prosjektene. For det koster å drive. Vi risikerer at ledelsen i helseforetakene mister motivasjonen dersom samlinger blir belastet budsjettene i helseforetakene, sier Nygård. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN sosial, ved åpningen av seminaret. De tre Oslo-politikerne tok gladelig imot utfordringen og skal holde kontakt med de tre lærlingene er Mats Johan Bjerke-Lund, Ina Karborg Ellegård og Mette Jesperud Kittelsen. Prosjektleder i Aksjon helsefag, Eli Sogn Iversen, er svært fornøyd med at de tre politikerne vil engasjere seg i arbeidet for å rekruttere To menn fikk det meste Medan dei tilsette i Stord kommune fikk beskjed om å vise moderasjon, var det to menn som fikk ei lønsauke på 80.000 kroner kvar. Dei tillitsvalde i Stord kommune er provoserte over at to leiarar i to nyoppretta kommunale føretak får 15 prosent auke i løna, medan andre må klare seg med om lag tre prosent. – Det kan ikkje vere rett at to menn får meir enn ti kvinner, meiner Per Jarle Velvatne, hovudtillitsvald i Fagforbundet. Han seier det er dei største lønshoppa han har sett som tillitsvald. KES fbaargang2009 fbseksjonHEL