Bedre liv med mindre medisiner Mange sykehjemsbeboere har samlet seg opp en rekke diagnoser gjennom et langt liv. For hver av dem tar de medisiner. Medisiner som sammen kan skade pasienten. Noen sykehjem har derfor forsøkt å redusere medisinbruken. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT Erfaringene fra et prosjekt ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter i Oslo tyder på at de fleste beboere på sykehjem ikke lider under kutt i medisinbruken. De fleste merker det ikke, og noen får økt livskvalitet. Kartlegging Ergoterapeut Jolanda Hoogerhuis, sykepleier Heidi Ristun, hjelpepleier Inger Sandberg og legen Gunnar F. Olsen utgjorde prosjektgruppa sammen med en sykepleier som siden har sluttet ved Kantarellen. Olsen hadde ansvar for å måle resultater. Gruppa kartla medisinbruken blant 80 beboere på langtidsavdelingene. 24 beboere på tre enheter var involvert i prosjektet som gikk fra februar til november 2008. Kartlegginga viste at beboerne fra de tre avdelingene brukte gjennomsnittlig fra 5,5 til 7,3 forskjellige medisiner. 20 av dem fikk psykofarmaka, 11 brukte sovemedisin og ni gikk på medisiner eller kombinasjoner av medisiner som står på den såkalte observasjonslista. Det vil si at han eller hun fikk medisinen når ansvarlig lege eller sykepleier mente det var nødvendig. Medisiner har bivirkninger – Vårt utgangspunkt var at alle medisiner har bivirkninger. Derfor er det best å bruke minst mulig, sier Inger Sandberg. – Mange medisiner skaper et uoversiktlig landskap av interaksjon og bivirkninger, forklarer Heidi Ristun. Hun legger til at eldre mennesker verken trenger eller tåler like mye medisin som yngre. – Dessuten er det etter hvert unødvendig med en del av de forebyggende medisinene. De skal forebygge lang tid framover, og det er unødvendig når du kommer opp i en viss alder, mener sykepleieren. – I tillegg kommer at en del medisiner mister effekten etter en stunds forbruk, eller hvis de ikke tas på en bestemt måte, sier hun, og nevner som eksempel medisin som skal forebygge beinskjørhet. – Mange sykehjemsbeboere bruker osteoporoseforebyggende medikamenter. Men forutsetningen for at medisinen skal ha noen positiv effekt, er at den blir tatt sammen med mat og forut for fysisk aktivitet. Det er greit når du er 50, men når du bor på sykehjem, er det kanskje ikke aktuelt lenger, sier Ristun. Store ambisjoner Prosjektgruppa satte seg som mål å redusere bruken av psykofarmaka og sovemedisin med 30 prosent. – Vi ønsket også en tilsvarende reduksjon av forebyggende medisin. Dessuten hadde vi som mål å redusere bruk av medisiner på observasjonslista til et minimum, forteller Jolanda Hoogerhuis. Prosjektgruppa var nesten i mål på to enheter etter bare tre måneder. Ingen av de involverte beboerne brukte sovemedisin lenger. Det gjorde de heller ikke da prosjektet ble avsluttet etter ni måneder. – De fleste beboerne merket ingen forskjell. Alle sov like godt, men noen av    > > GJENNOMBRUDDSPROSJEKT Den norske Legeforeningen har siden 1998 stått i spissen for en rekke gjennombruddsprosjekter innen utvalgte områder. I 2008 gjennomførte de med støtte fra blant andre Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund 24 prosjekter for å øke effektiviteten og bedre kvaliteten ved landets sykehjem. Les mer om modellen for kvalitetsforbedring på www.ihi.org. Fagbladet beskrev gjennombruddsprosjektet ved Tjæråhagan bo- og rehabiliteringssenter i Mo i Rana i nr. 1/2009. Fagbladet 8/2009 > 31 fbaargang2009 fbseksjonHEL