F E U EN NYFØDT BABYS HUD ER FEM GANGER TYNNERE ENN DIN. Huden er der for å beskytte oss. Men hos nyfødte er den ikke ferdig utviklet, og er opptil fem ganger tynnere enn hos voksne. Derfor er den mer følsom og blir lettere irritert. I Natusans sortiment finner du produkter som er garantert milde og spesielt utviklet for å produkter laget på bakgrunn av 60 års erfaring med hudpleie for de aller minste. Anbefalt av KURS Side 2 14.56.25 Bastant motstand Konfliktnivået i Klæbu har lenge vært høyt grunnet prosessen fram mot anbudsutsettelse av kommunens sykehjem. I tillegg havnet kommunen i høst også på Robek-lista, og dette bidro til at det ble reist spørsmål om rådmannens håndtering av økonomien. Arbeidstilsynet har nylig engasjert seg i en konflikt mellom hovedtillitsvalgt Ingar Sund og den politiske ledelsen. – Hovedvernombudet tok kontakt med tilsynet da vår tillitsvalgte fikk en mildt sagt kritikkverdig behandling i et partssammensatt møte, forteller Gunn Elin Flakne, nestleder i Fagforbundet Sør-Trøndelag. Hun sier bildet av hva som nå er situasjonen i Klæbu er uklart, men at hun som tillitsvalgt aldri har opplevd noe tilsvarende. I tillegg forlot rådmannen sin stilling med øyeblikkelig virkning i slutten av november.    KES www.fagbladet.no UTDANNINGSOVERSIKT Kunnskapskurs • Helseassistent • Kommunikasjon • Kost og ernæring • Krisepedagogikk • Ledelse • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sorg og sorgreaksjoner • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi Yrkesutdanning • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeiderfag • Barne- og ungdoms- arbeiderfag • Fotterapi • Helsearbeiderfag • Helseservicefag • Helsesekretær • Hudpleie • Tannhelsesekretær • Aktivitør • Fellesfag (allmennfag) Fagskole • Autismeomsorg • Eldreomsorg • Kreftomsorg og lindrende • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Videreutdanning • Barsel- og barnepleie • Helseadministrasjon • Psykisk helsearbeid Ta kontakt på tlf. 73 57 28 00. www.aftenskolen.no e-post: trondheim@aftenskolen.no AFTENSKOLEN Region 1 Å S V R T S L E D I O R M N fbaargang2009 fbseksjonHEL