KURS Søkende Ressursfull KreativFornøyd    Ressursfull SSosial Ivrig Nysgjerrig    Omsorgsfull Skaff deg fagkompetanse innen helsesektoren Vil du bli helsefagarbeider? NKS tilbyr utdanningen helsefagarbeider til deg som ønsker å jobbe med pleie, omsorg og miljøarbeid i helse- og sosialsektoren. Helsearbeiderfaget har det beste fra de to utdanningene hjelpepleier og omsorgarbeider, og gir deg et bredere arbeidsfelt. Utdanningen dekker yrkesteorien og forbereder deg til den tverrfaglige teoretiske prøven. Du kan starte hver dag, hele året og studiet kan kombineres med jobb. Som medlem av Fagforbundet får du 15% rabatt på studieavgiften. Du kan også søke utdanningsstipend fra Fagforbundet. Utdanningen er godkjent for støtte i Lånekassen. Se www.nks.no for mer informasjon. nspirert Søkende RRessursfull KreativKunnskapsrik FAGSKOLEUTDANNING KOMBINERT MED JOBB Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus                                Klasseromsbasert undervisning på deltid kombinert med jobb søk nå! 34 > Fagbladet 8/2009 Målbevisst Ivrig fbaargang2009 fbseksjonHEL