KURS KURS I FAGFORBUNDET Fagforbundet Buskerud Seksjon helse og sosial Landsdekkende konferanse for barnepleiere Sted: Storefjell Resort Hotell, Gol Tid: 21.– 23. april 2010 Tema: • «Å lære å leve på jobben – å lære å jobbe med livet» ved lege Magnar Kleven • Bilirubin og lysbehandling. • Kreft hos barn. • Utviklig: nevrologisk utvikling og endokrinologisk utvikling. v/ barnelege Lars Krogvold og lege Sean Wallace •Sorggruppe for foreldre og pårørende som har mistet et barn. Varmeprisvinnerne ved Ullevål; barnepleier Sonja J. Waagaard og barnepleier Ragnhild Aanderaa Det tas forbehold om endring i tema. Kursavgift: Medlemmer kr. 2700,Ikke medlemmer kr. 3500,- Begge prisene inkluderer opphold i dobbeltrom og helpensjon f.o.m. lunch t.o.m. lunch onsdag (enkeltrom mot tillegg). Gjør oppmerksom på at medlemmer i Fagforbundet har mulighet til å søke Fagforbundet sin stipendordning. Påmeldingsfrist: 12.03.2010 Påmelding til: Fagforbundet Buskerud Skjema for påmelding ligger på: www.fagforbundet.no/shs http://buskerud.fagforbundet.no Utfylt påmeldingsskjema sendes til mail: fylke_buskerud@fagforbundet.no påmeldingsskjema finner du på www.fagbladet.no under vignetten Kurs Eventuelt til: Fagforbundet Buskerud Haugesgt. 1 3019 Drammen Fax: 32891413 Eventuelle spørsmål vedrørende konferansen stilles til: Kristine Bjella Stavn, Seksjon helse- og sosial Fagforbundet Buskerud tlf: 32898090/91108811 Giro sendes etter påmeldingsfristens utløp. Dette er en bekreftelse på at du har kommet med på kurset. Programmet ettersendes når kursavgiften er mottatt. Fagbladet 8/2009 > 35 fbaargang2009 fbseksjonHEL