SKAPER VELFERD: – Dere er viktige aktører i verdens mest vellykkede velferdsprosjekt, sier rådmann Jostein Barstad til nyansatte i Øvre Eiker kommune. Han framholder at de ansatte er aktivt med når kommunen skal bygge ny ungdomsskole som skal stå ferdig i 2011. Innenfor omsorg er det også en rekke prosjekter for å skape arbeidsplasser der ansatte trives samtidig som de yter gode tjenester . – Det er viktig at ansatte, administrasjonen og politikerne drar lasset sammen. Penger kommer ikke dalende, sier Knut Sjursen fra Fagforbundet. Er med på noe stort Etter introduksjonene bærer det ut på busstur gjennom vakkert kulturlandskap i jordbruksbygda som er formet av folk i generasjoner og til historiske industristeder som har preget Øvre Eiker-samfunnet, med rådmannen selv som lokalkjent guide. – Halvparten av de nyansatte kommer fra Øvre Eiker. Andre kommer fra helt andre steder og skal veilede innbyggerne i kommunen. Da er det nyttig å få en innføring om hvordan kommunen er blitt til og verdiene den bygger på, sier personalkonsulent Bjørn Cranner som bistår rådmannen denne «drømmedagen». Gode visjoner På drømmedagen er barnevernstjenesten godt representert med hele fem nye medarbeidere. – Dette er en spennende dag. Jeg tenker at det er viktig å ha felles mål, sier barnevernskonsulent Marianne Aas Høy som ble ansatt i et vikariat i mars i år. Hva hun syns om sammenvisjonen? – Veldig bra! > ØVRE EIKER • Modellkommune siden 2007. Et trepartssamarbeid om fornyelse gjennom samarbeid mellom ansatte, administrasjon og politikere. • Deltaker i Kvalitetskommuneprogrammet siden juni 2008. • 16.500 innbyggere, øker med om lag 300 hvert år. • 1200 ansatte i kommunen, tilsvarende 860 årsverk. • Styrt av visjonen «Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker». Fagbladet 8/2009 > 41 fbaargang2009 fbseksjonHEL