SEKSJONSLEDER AKTØRER: – Fagforbundet er skapt for samhandling, mener Liv Krossøy, Helge Sporsheim og Sissel M. Skoghaug. Samspill 2009 Nesten 150 sykepleiere og helsefagarbeidere møttes nylig rundt tema Samhandlingsreformen. – Vi har kommet med innspill til Samhandlingsreformen, og vi kommer til å fortsette å si hva vi mener om utviklingen framover, lover Sissel M. Skoghaug, leder for nettverket for sykepleiere i Fagforbundet. Sammen med Liv Krossøy, som leder nettverket for hjelpepleiere, ønsket Skoghaug om lag 150 sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere velkommen til en to dagers konferanse hvor Samhandlingsreformen ble studert og diskutert fra ulike vinkler. Ser helheten De to nettverkslederne understreker at Fagforbundet nettopp ved å organisere alle yrkesgrupper innen helsesektoren har gode forutsetninger for å se helheten innen sektoren og å bidra til å fremme samhandling både mellom yrkesgruppene og de ulike deler av helsenorge. Helge Sporsheim, som er kontaktperson mellom nettverket for hjelpepleiere og styret i Seksjon helse og sosial (SHS), syns det er fint at begge yrkesgrupper er sammen første dag med vekt på samspill, og at de neste dag har fokus på yrkesidentitet og egen yrkesgruppe. Samfunnsaktør Statssekretær Dagfinn Sundsbø (Sp) var første innleder etter at Kjellfrid T. Blakstad, leder for SHS, åpnet den tredje Samspillkonferansen i regi av seksjonen. Både Sundsbø og representanter for KS og Spekter hadde fokus på Samhandlingsreformens utfordringer og muligheter. – Det at både regjeringen og arbeidsgiverorganisasjonene ser viktigheten av å møte Fagforbundet og yrkesutøverne i sektoren, viser at vi er en viktig samfunnsaktør og samarbeidspartner, sier Sissel M. Skoghaug. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN > fagbladet.no Hjelpepleierne trengs fortsatt i sykehusene Hjelpepleiere og helsefagarbeidere er godt rustet til de oppgavene som venter i Helse-Norge. Sykehusene har behov for deres spisskompetanse på omsorg og pleie i årene som kommer. Det bekrefter blant annet Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter. Det er dessverre ingen selvfølge at hjelpepleiere og sykepleiere skal jobbe i lag på sykehus. Ved endringer og nedbemanninger erfarer Fagforbundet altfor ofte at sykepleierne får fortsette i jobben og at hjelpepleierne skvises ut. Vi ser dessuten med bekymring på at flere helseforetak lukker helt eller delvis døra for nye stillinger og læreplasser for helsefagarbeidere. Heldigvis er det unntak. Hjelpepleiere innenfor psykiatri og somatikk ved Arendal sykehus har tatt grep for å gjøre seg uunnværlige. Nøkkelordet har vært kompetanseløft. I fjor var 13 hjelpepleiere ved sykehuset nær ved å miste jobben ved en større omstillingsprosess. De fikk muligheten til å Hjelpepleierne og helsefagarbeiderne er infanteristene i Helse-Norge. De gjør grunnarbeidet som er avgjørende for at sykehusene skal fungere. videreutdanne seg – og det ga resultater. Alle 13 kunne glede seg over å beholde jobben, og trives i dag med utvidet ansvarsområde Fagforbundet organiserer alle yrkesgrupper innen helsesektoren. Og det er uten tvil en styrke. Samhandling mellom yrkesgrupper er en fanesak for oss. Både hjelpepleiere og sykepleiere er med i Fagforbundet – og begge yrkesgruppene trengs i sykehusene.    KJELLFRID T. BLAKSTAD Hjelpepleierne og helsefagarbeiderne er infanteristene i Helse-Norge. De gjør grunnarbeidet som er avgjørende for at sykehusene skal fungere. Det vil alltid være behov for deres spesialkompetanse innen pleie og omsorg. I framtida vil Helse-Norges utfordringer bare øke – med flere gamle og underskudd på alle grupper av helsepersonell. Da er det viktig at hjelpepleierne og helsefagarbeiderne fortsatt er en del av tjenesten, slik at leger og sykepleiere også får mulighet til å bruke sin tid på pasientrettet arbeid. 42 > Fagbladet 8/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL