E INNHOLD > Foto: Marius Fiskum 8    TEMA: Landsmøteliv 14    Overfalt på jobb – preget for livet 16    Etterlyser kompetanseløft i eldreomsorgen 20    PORTRETTET: Tilbake til røttene 23    Ikke fått lønnsopprykk på to år 24 Fødselshjelpere 44    FOTOREPORTASJEN: Juleskiftet 50    Dødssyk på jobb FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 27 Aktuelt 36    FOKUS: Full barnehagedekning – til hvilken pris? 38 Seksjonslederen 54 Debatt 56    KRONIKK: Ideologisk korstog 58    Bare spør 60 Oss 62 Kryssord 63    Tegneserie og Petit 66    JOBBLIV: Dyrisk glede En koffert full av opplevelser Tromsø bibliotek tilbyr noe å ta og føle på – og lese i for alle. Også barn og unge med nedsatt funksjonsevne finner sanseopplevelser i underetasjen. Her fortelles historier både via flanellograf og følebøker. 30 > 27–42    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Skal redde jordkloden Klimatoppmøtet i København er over oss. Hun som leder den norske delegasjonen, er også kommende arbeidsminister. Hvem er Hanne Bjurstrøm? 20 > 2 > Fagbladet 8/2009 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-926X 241 393 Trykksak M J I M K L Foto: June Witzøe Ø T R E fbaargang2009 fbseksjonKIR