LANDSMØTE 2009 TEMA Jeg skulle gjerne sagt noe direkte til statsministeren om erfaringene med sykehusreformen.ª Randi Steinli Pedersen kunnskapsministerens invitasjon til samarbeid for å få bukt med fraværet i videregående skole. Ingunn vil ikke slippe taket selv om statsråden for lengst er kjørt bort i sin sorte bil:  Frisørfaget er et av de største yrkesfagene i videregående skole, så jeg håper å få være med og komme med innspill. Vi har daglig kontakt med lærlinger og har dermed gode forutsetninger for å påpeke hva som skal til for å sikre en god opplæring. Svekket likestilling? Selv for de mest garvede tillitsvalgte kan det innimellom gå litt fort i svingene. Eddie er vararepresentant i landsstyret, og på siste møte var han med på et vedtak han angrer på  å innstille på endring av Fagforbundets likestillingsparagraf.  I ettertid skjønte jeg at dette er å svekke likestillingen i forbundet, så dette tar vi fra talerstolen. Jeg er trygg på at flere enn meg ikke forsto konsekvensen av det vi gikk inn for, sier Eddie på vei til talerstolen.  Jeg går på talerstolen når jeg har noe prinsipielt på hjertet eller når jeg mener vi er i ferd med å prioritere feil, og det er vi i dette tilfellet.  Vi må arbeide for likestilling i bred forstand. Vi kan ikke innskrenke den til å bare gjelde kjønn, vi må også jobbe for homofile, funksjonshemmede og minoritetsgrupper, sier Eddie  og får spontan applaus. deling, og viste den formidable forbedringen som har skjedd i landet på bare en mannsalder.  Likevel, fortsatte Hernes,  er dagens velferdssamfunn omfattet av sterk kritikk. Den er for dårlig, den er for dyr, den er underbemannet og den undergraver folks arbeidsmoral, ifølge kritikerne.  Det er et stort paradoks, sa Hernes. Han tok landsmøtet med på et tilbakeblikk på fagbevegelsens historie og utvik- Min hjertesak Kulturskole til alle Ronny Bekken Larsen, Hedmark Kulturskoletilbudet blir dårligere og elevbetalingen høyere i mange kommuner. Mange foreldre har ikke råd til å sende ungene sine på kulturskolen. Da hjelper det lite å lovfeste kommunale musikk- og kulturskoler.  På talerstolen merkes responsen fra salen godt, og nå var det tydelig at mange ble overraska. Det styrket min overbevisning om at det var nødvendig å gjøre oppmerksom på endringen, og jeg er sikker på at dette blir vedtatt når vi kommer til votering, sier Eddie etterpå. Profesjonskamp Torsdag morgen står LO-leder Roar Flåthen på talerstolen. Han er blitt fortalt at 3000 hjelpepleiere er skvisa ut av norske sykehus, og at Sykepleierforbundet på Universitetssykehuset i Tromsø har uttalt at hjelpepleiere ikke har noen plass der i framtida.  Er det slik at sykepleierne vil skvise hjelpepleierne, får vi ta kampen, lover Flåthen. ling, og så også på hvordan det moderne samfunnet har utviklet seg.  Det har aldri skjedd så dramatiske endringer så raskt som det vi opplever nå, sa han, før han stilte følgende spørsmål: Er det fagbevegelsen selv som har vært med på å drive fram et samfunn som fagbevegelsen ikke er tilpasset? Og hva har fagbevegelsen tenkt å gjøre med det? spurte han. De sju rapportene omfatter den historiske utviklingen, de ser på dagens situa- Rusomsorg og psykiatri Torunn Wold Evensen, Seksjon helse og sosial For mange mennesker er velferd knyttet opp mot muligheten til å komme ut rusavhengighet. Det er stort behov for å styrke kapasiteten både på forebygging, behandling, oppfølging, rehabilitering og ettervern. For Randi, som har slåss for hjelpepleiernes plass i sykehusene i 25 år, er det stort å oppleve en slik massiv støtte. Det er sterkt at LO-lederen lover å gripe inn. Hjelpepleiere i sykehus burde for lengst fått plass i Guinnes rekordbok som den yrkesgruppa det har vært jakta mest på, sier Randi. Etter Roar Flåthens landsmøtetale har hun fått næring til å kjempe videre. Taktikksnakk I trappa opp til landsmøtesalen står Ingunn i intens diskusjon med et knippe delegater. Nå er det taktikk det står om.  Vi har fått signaler fra garvede folk om at forslaget vårt om å fordele landsdekkende    > sjon og litt inn i framtida og de utfordringene som fagbevegelsen vil møte der. De tar også for seg forskjellige temaer som tidsklemma for mennesker som har omsorgsansvar for egne barn og foreldre samtidig, om hvordan kompetanse kan bidra til å holde folk i arbeid og om ønsket og uønsket deltid. Forbundsleder Jan Davidsen mener innholdet i rapporten egner seg for studiesirkler blant tillitsvalgte og medlemmer. Fagbladet 8/2009 > 11 fbaargang2009 fbseksjonKIR