AKTUELT Foto: Diagonale, Lund Hagem arkitekter og Atelier Oslo (HAV eiendom AS) FRAMTIDA: Det nye folkebiblioteket skal ligge i Bjørvika. Framtidas folkebibliotek Bukkene bruser på mange språk Tromsø bibliotek har arrangert to eventyrstunder på Kulturhuset der Bukkene Bruse ble fortalt på norsk, arabisk, somali og russisk. – Barnas ansikt lyste opp når eventyret ble fortalt på deres eget morsmål. Etter hvert skjønte barna at det var det samme eventyret på forskjellige språk. Eventyr er en felles skatt, sier bibliotekfaglig leder Synnøve Baustad. Biblioteket samarbeidet med World Music Festival og Barnas dag. Fortellerne kom fra Voksenopplæringa.    TB Arbeid for inkludering I Bodø arrangeres det i januar en nasjonal konferanse med fokus på utvikling av gode og helhetlige tjenester for barn og unge i spredtbygde regioner. Nordlandsforskning, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland deltar i et internasjonalt prosjekt sammen med partnere fra Skottland, Italia og Polen. Målet med prosjektet er å bidra til utvikling av helhetlige og gode tjenester for barn og unge for å kunne bidra til inkludering og motvirke fattigdom. Fokus skal være på hvordan man i et langstrakt fylke som Nordland kan utvikle gode modeller for helhetlige tjenester for barn, unge og deres familier.    IVR Det planlagte folkebiblioteket i Bjørvika engasjerer. Hvordan skal egentlig framtidas bibliotek se ut og fungere? Munch/Stenersenmuseet og Deichmanske hovedbibliotek skal flytte til Bjørvika. De ansattes og brukernes medvirkning er viktig for utviklingen av framtidas folkebibliotek og er en viktig del av byggprosjekteringen. Deichmanske har laget en blogg hvor mye av bibliotekets idémyldring skjer. – Kontakt og innspill er viktig for å fange opp ønsker og behov på hva som er viktig både når det gjelder fysisk utforming, interiør og innholdet vi tilbyr i et nytt hovedbibliotek, sier prosjektkonsulent Kari Bjørklid ved Deichmanske bibliotek. Åpningstider og fortellertre Tilbakemeldingene på bloggen http://nye.deichman.no/ viser at de nye brukerne ønsker seg et bibliotek med intime sfærer hvor man lett kan finne seg til rette. Åpningstider er også et diskusjonstema, blant annet ønsker om døgnåpent bibliotek med arrangementer utover kveldene. På bloggen kan en også lese om ønsket om et fortellertre. Et appelsintre midt i biblioteket hvor det kan være samlingsstunder med en person som kan ha fortellerstund for klasser eller tilfeldige grupper til bestemte tider. Mot universet En av dem som er på bloggen, ønsker seg et planetarium, et utstillings- og aktivitetssted med himmelrommet over Oslo som tema. Biblioteket skal være en formidler av litteratur, og dermed også en formidler av både det ytre og indre universet. Veien til universet går gjennom biblioteket, mener bloggeren. – Bibliotekene skal understøtte livslang læring. Vi trenger grupperom, leseplasser, sittegrupper, forelesningsrom, arbeidsplasser til enkeltpersoner og grupper med fleksibel innredning med utstyr til ulike læringsaktiviteter og ikke minst personell som kan gi opplæring i bruk av alt dette utstyret, sier Kari Bjørklid. Bjørklid sier at alle er velkommen til å komme med ideer og visjoner på bloggen. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Slutt på førskolelærere i barnehagen Tiden med førskolelærere i barnehagen går mot slutten. Men bare på papiret. Gjennom stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen varsler regjeringen at den vil endre yrkestittelen fra førskolelærer til barnehagelærer. Samsvar mellom betegnelsen på arbeidslivsområdet og yrkestittelen kan bidra til at barnehagen får en tydelig og selvstendig plass i utdanningssystemet, heter det i stortingsmeldingen. Det har vært og er fortsatt en del diskusjon rundt hva som er den beste yrkestittelen dersom den ikke lenger skal være førskolelærer. Noen mener den bør fortsette å hete førskolelærer, noen mener barnehagelærer er flott, mens andre mener småbarnspedagog eller barnehagepedagog er best.    IVR > fagbladet.no 28 > Fagbladet 8/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR