eple I underetasjen på Tromsø bibliotek kan barn og unge boltre seg på 700 m2. Avdelingen tilbyr bøker, spill, filmer og lydbøker til et stadig økende antall barn og unge. Økningen var på nærmere tolv prosent fra 2007 til 2008. Hit kommer småbarnsfamilier i helgene, og barnehager og skoleklasser på ukedagene. Det er bare å følge ledelinjene og eplemerkingen ned trappa, eller ta heisen ned til underetasjen. Midt inni ligger det knallrøde eventyrrommet. I tillegg er det også en integrert Epleavdeling. Der er bibliotektjenestene tilrettelagt for barn og unge med ulik funksjonsevne. Eventyrkoffert Opp trappa ser vi en pjokk forsvinne med en eplekoffert. Kanskje det er en Albert Åbergkoffert? Eller en Molly Mus? Nedi finner pjokken en bok, en lydbok, en filmsnutt, kanskje et puslespill, tegnesaker og en figur. Pakkene er satt sammen etter hva som er mulig å finne av ting og tang om hovedrollen i boka. Allerede utenpå kofferten er det klistret merker, så verken barn eller voksne er i tvil om innholdet. – På den måten kan barna ta flere sanser i bruk for å oppleve litteratur. Og de som trenger en langsommere progresjon, skjønner lettere historien når de kan tegne, lytte, se og føle. – Foreldre kommer tilbake og sier de har stor glede av koffertene, forteller bibliotekfaglig leder Synnøve Baustad. Spesialtilbud Koffertene er bare en bit av spesialtilbudet. Her fins følebøker og bøker med punktskrift eller tegnspråk. Pakker med bøker og lyd- FLANNELLOGRAF: – Vi ønsker å engasjere alle sanser i læring og lek, sier bibliotekfaglig leder Synnøve Baustad. bøker. Og bøker med bliss-tegn, som er en enklere form for tegnspråk. Hyllene er merket med enkel tekst og symbolbilder (PCS-bilder). Litt trukket inn i et hjørne står justerbare datamaskiner med pedagogiske dataspill som ikke er overlesset med action. – Det er roligere spill, som barn og unge med en nedsatt funksjonsevne kan håndtere, forklarer Baustad. Det fins mange bøker med rim og regler, lettleste bøker og lydbøker på engelsk. – Vi prøver å legge til rette for ulike måter å lære på. Kyndige ansatte De ansatte har kompetanse på ulike områder, enten det er lese- og skrivevansker, hørselsproblemer eller andre fysiske og psykiske hemninger. Kompetansesenteret for syn og hørsel har holdt kurs i ulike funksjonshemninger, og i forskjellige hjelpemidler. De ansatte har testet ulike briller med vaselin og kontaktpapir som gir et inntrykk av hvordan brukerne med nedsatt syn ser verden. – Noen bøker er plukket ut fordi de har en klar sammenheng, med en enkel og kronologisk oppbygd historie der tekst og bilder forklarer det samme. Det fins også faglitteratur om funksjonshemninger og metodehåndbøker som kan gi støtte og inspirasjon i jobben og til foreldre. 30 > Fagbladet 8/2009 Gjennomsnittsalderen kryper nedover for hvert trinn. I underetasjen ligger barnas Eplebibliotek. Noe å bite i for alle, spesielt for dem med nedsatt funksjonsevne. Tekst: TITTI BRUN Foto: MARIUS FISKUM biblioteket fbaargang2009 fbseksjonKIR