av folk i generasjoner, og til historiske industristeder som har preget Øvre Eiker-samfunnet, med rådmannen selv som lokalkjent guide. Turen går til Vestfossen, med sin historiske arbeiderkultur og nedlagte fabrikkbygninger som i dag er omgjort til en livskraftig arena for kultur og samtidskunst. På Fossesholm Herregård og kulturpark i Vestfossen får deltakerne lunsj mens rådmannen deler sine tanker om stedsutvikling. – Det som skaper energi i en organisasjon, er de ansattes overbevisning om at de er med på noe stort. Det samme gjelder stedsutvikling, sier rådmannen, som framholder kultur som selve motoren for lokalt engasjement. Daglig leder Ellen Steen på Fossesholm forteller at Fossgodset ga grunnlag for landets første storsatsing på GRØNN VISJON: Skolefagleder Børre Jensen og Thomas Andre Thorkildsen i Ormåsen naturbarnehage er begge opptatt av kultur og grønt oppvekstmiljø. sagbruksdrift og trelasthandel med Europa, og om historielagets innsats for å berge hovedbygningen fra riving. Turen går videre til Gamle Sorenskrivergaarden, en av de første som ble bygd i Norge og som ble modell for andre sorenskrivergårder. I dag huser den Nøstetangen museum som viser det ypperste innen glassblåserkunst som ble utført på Nøstetangen Glasværk på 1700-tallet. Ferske veiledere – Halvparten av de nyansatte kommer fra Øvre Eiker. Andre kommer fra helt andre steder og skal veilede innbyggerne i kommunen. Da er det nyttig å få en innføring om hvordan kommunen er blitt til og verdiene den bygger på, sier personalkonsulent Bjørn Cranner, som bistår rådmannen denne «drømmedagen». – Dere er til for innbyggerne, mens vi er til for dere, sier personalkonsulent Cranner og gir de nyansatte en grundig innføring i kommunens intranett. Her kan de ansatte selv komme med forslag om forbedring av kommunens tjenester og gi innspill til bedre helse, miljø og sikkerhet på sin egen arbeidsplass. På intranettet er det også en kompetanseportal. Gå inn der og se om du finner kurs som interesserer deg. Kommunen gir støtte til etter- og videreutdanning, opplyser personalkonsulenten. Felles mål Therese Øverli har vært vikar i to år og nylig fått fast jobb i Lerberg barnehage. Hun setter pris på et avbrekk i hverdagen og på å se nye fjes. – Det er fint å lære hvordan kommunen er bygget opp. Nå tenker jeg mer på hvordan vi alle er med på å få hverdagen til å gå bedre, og yte vårt til at alle skal ha det bra, sier Therese. – Dette er et kjempebra opplegg, sier Thomas Andre Thorkildsen som jobber i naturbarnehagen på Ormåsen. – Hos oss arbeider vi konkret med visjonen om å skape det grønne rommet. Vi utvider barnehagen ved å bygge ny hytte, og la barna få være ute sommer som vinter, sier Thomas Andre. Han rusler rundt i Galleri Møllabekken i Fredfoss kulturpark og deler opplevelsen med fagleder Børre Jensen på Ormåsen skole. Begge fikk fast jobb i kommunen fra 1. august. – En slik samlende opplevelse gir en veldig god start for meg som ny arbeidstaker, sier fagleder Børre Jensen som tidligere har arbeidet mye med den kulturelle skolesekken. > ØVRE EIKER • Modellkommune siden 2007. Et trepartssamarbeid om fornyelse gjennom samarbeid mellom ansatte, administrasjon og politikere. • Deltaker i Kvalitetskommuneprogrammet siden juni 2008. • 16.500 innbyggere, øker med om lag 300 hvert år. • 1200 ansatte i kommunen, tilsvarende 860 årsverk. • Styrt av visjonen «Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker». PÅ LAG: – Vi ønsker å spille på lag med innbyggerne og ansatte, sier ordfører Ann Sire Fjerdingstad (H). 34 > Fagbladet 8/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR