Illustrasjonsfoto: Titti Brun    Illustrajonsfoto: Maria Wattne SEKSJONSLEDER Kom inn og se! Barnehagedagen 2010 arrangeres for sjette år på rad og har fått slagordet «Kom inn og se!». Den går av stabelen tirsdag 11. mars. Den store barnehagedagen arrangeres hvert år i regi av Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Målet er å synliggjøre innhold og aktiviteter i barnehagen, bidra til å øke forståelsen for arbeidet og dessuten være en hyggelig markering for barn og voksne.    IVR Gravferdssektor i Kostra-systemet Fagforbundet har sendt brev til kirkeavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet og ber om at det blir utarbeidet mer statistikk og fokus på gravferdssektoren, blant annet i Kostra-systemet. Fagforbundet understreker at forvaltningsansvaret etter gravferdsloven tilligger det offentlige, som i de aller fleste kommuner ivaretas av kirkelig fellesråd. Det har tidligere ikke vært lagt opp til behovet for å gå nærmere inn på statistikk innenfor gravferdsforvaltningen. Fagforbundet mener det er på tide å se nærmere på dette. Utviklingen av kremasjon er viktig i en tid hvor det blir stadig færre krematorier. De siste årene er antallet redusert fra 40 til ca. 25 på landsbasis. Flere fylker har ikke eget krematorium. I det faglige rådet Norsk forening for kirkegårdskultur deltar Fagforbundet i drøfting av gravferdslovgivning med fokus på at kremasjon er diskriminert i loven, at økonomiske forhold rundt gravferd/kremasjon åpner for store forskjeller og at fristene brytes. Men det fins lite statistikk på området. firedel har lokaler som er livssynsåpne. Nesten to tredeler sier de ikke har tilbud om anonym gravlegging, og nesten 80 prosent har ikke tilbud om gravlegging på minnelund.    IVR FAG-integrering Fagforbundets Faggruppe integrering forbereder en annerledes konferanse til våren for medlemmer som jobber med integrering. Påmelding vil skje via fylkeskretsene.    IVR Undersøkelser viser at bare en Ufortjent rykte Flere steder i landet kjemper Fagforbundets tillitsvalgte mot at kommunale barnehager konkurranseutsettes. Flere kommuner vurderer privatisering som alternative innsparinger. Det er svært uheldig. Et kommunalt barnehagetilbud betyr trygghet, stabilitet og langsiktighet. Når kommersielle aktører ikke lenger tjener penger på driften, trekker de seg ut. Det fører til ustabile forhold for barn, foreldre og ansatte. Langt fra alle private barnehager har tariffavtale. En harmonisering av lønns- og arbeidsvilkår i barnehagesektoren er helt nødvendig. En rapport fra Telemarksforskning (2008) viste at det gjennomsnittlige lønnsnivået per årsverk blant ansatte i private barnehager var 27.550 kroner lavere enn i kommunale barnehager, og gjennomsnittlig pensjonskostnad per årsverk var 50.000 kroner i kommunale barnehager – mot 13.000 kroner i private. Grimstad kommune har over 80 prosent private barnehageplasser og Vi er imot private barnehager som tar ut profitt og ikke gir sine ansatte skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. vurderer salg av de fem kommunale barnehagene. En gjennomgang av regnskapene viser at det kun er én privat barnehage som betaler i nærheten av kommunens egne kostnader til tjenestepensjon. Det tyder på at skattepengene de mottar i form av offentlige tilskudd ikke går til ansattes pensjon, men til utbytte til barnehageeierne. Og nå vurderer altså flere kommune- styrer å privatisere. Er det virkelig slik landets kommuner ønsker å spare inn penger? Så kommer en oppløftende liten nyhet fra Grimstad. En ansatt i en privat barnehage leste hele innlegget som Fagforbundets hovedtillitsvalgte hadde i lokalavisa – og fikk en åpenbaring. Mens ryktet på gata var at Fagforbundet rakker ned på og er imot alle private barnehager, satte denne ansatte seg ned og leste hva vi faktisk sier: At vi er imot private barnehager som tar ut profitt og ikke gir sine ansatte skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. «Hele denne tida har dere jo bare kjempet for oss ansatte,» sa hun til den lokale fagforeninga. Og resultatet? Hun meldte seg sporenstreks inn i Fagforbundet. METTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 8/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR