Hannah Chetwynd vikarierer som kirketjener i Lilleborg menighet i Oslo. Hun gjør alt klart til gudstjenesten – og til kirkekaffen etterpå. Nesten 600.000 går i kirka julekvelden. Kaor Indrjit holder sykehuskorridorene rene denne dagen også. 48 > Fagbladet 8/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR