Fagforbundet er landets største fagforbund med over 310.000 medlemmer og organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter og arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner. Ledige stillinger som rådgivere Ved Fagforbundets kompetansesentre i Stavanger, Bergen, Tromsø og Østlandet er det ledige stillinger som rådgivere fra 1. januar 2010. Stillingene er tillagt utfordrende oppgaver innenfor følgende hovedområder: • forhandlinger ved opprettelse og revisjon av tariffavtaler • tolkning og forhandling ved tvist om lov og avtaler innenfor offentlig og privat sektor • forelesninger, innledninger og opplæring av tillitsvalgte • service og bistand overfor vårt lokale tillitsvalgtapparat • omstillingsarbeid • saksbehandlings- og utredningsoppgaver • samarbeid med forbundets øvrige apparat Stillingenes arbeidsområde medfører stor møte- og reisevirksomhet. Vi søker etter interesserte og selvstendige medarbeidere, og vi legger vekt på: • erfaring fra saksbehandlings- og utredningsarbeid • gode kunnskaper om offentlig forvaltning • gode kunnskaper om lov- og avtaleverk innenfor kommunal, fylkeskommunal, statlig og privat sektor. • god skriftlig og muntlig framstillingsevne • evne til å arbeide selvstendig • gode samarbeidsevner • erfaring fra forhandlingsarbeid • bred organisasjonserfaring • erfaring som tillitsvalgt i Fagforbundet er en forutsetning Lønn iht. tariffavtale. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø, gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP og sommertid. Forbundet vil kunne være behjelpelig med å skaffe bolig. Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til: Stavanger:    Hallfrid Kristoffersen Bergen:    Helge Vågen Tromsø:    Ole Gustav Haavold Østlandet:    Anne Bondevik Søknadsfrist: 31.12.2009 mobil 958 10 685 mobil 915 95 434 mobil 959 35 290 mobil 907 88 589 Skriftlig søknad vedlagt CV sendes til Fagforbundet, personal- og utviklingsavdelingen, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Fagforbundet er LOs største forbund med nærmere 310 000 medlemmer. Bestill Carpe Diem – 2010-ut t g a v e n Send mail til: nettbutikken@fagforbundet n . o l telefon- og adressesider. Kalendariet er lett å finne fram i Refillen inneholder: Kalendarium for 2010, årsplanlegger og notatblokk t . Planleggeren er 12x18 cm og inneholder kalender, notatb b k , g n lo o i k, . . a o kk v e n stk. (art. nr 1) refill á kr 50,inkl. mva og porto stk. (art. nr 2) komplett sort imitert skinn á kr 150,inkl. mva og porto stk. (art. nr 3) komplett sort skinn á kr 250,inkl. mva og porto Navn: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Adresse: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Postnr.: ....................................................................... Poststed: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Skriftlig bestilling sendes til: Fagforbundet, postboks 7003 St Olavs pl, 0130 Oslo Fagbladet 8/2009 > 19 fbaargang2009 fbseksjonKON