AKTUELT FRAMTIDA: Det nye folkebiblioteket skal ligge i Bjørvika. Framtidas folkebibliotek Ny styrings- gruppe for eBygg SKA-leder Gerd Eva Volden er Fagforbundets representant i den nye styringsgruppa for eBygg som ble konstituert den 30. november. Den nye eBygg-satsingen er en videreutvikling av et samarbeidsprosjekt mellom 33 kommuner. En ny plan og byggesaksdialog skal åpne for innsyn. – Kommunene skal digitalisere på en slik måte at både innbyggere og politikere kan se alle planer på ett sted, sier konsulent Kari Granlund i SKA-administrasjonen. Også hun følger prosjektet tett.    MoS Det planlagte folkebiblioteket i Bjørvika engasjerer. Hvordan skal egentlig framtidas bibliotek se ut og fungere? Munch/Stenersenmuseet og Deichmanske hovedbibliotek skal flytte til Bjørvika. De ansattes og brukernes medvirkning er viktig for utviklingen av framtidas folkebibliotek og er en viktig del av byggprosjekteringen. Deichmanske har laget en blogg hvor mye av bibliotekets idémyldring skjer. – Kontakt og innspill er viktig for å fange opp ønsker og behov på hva som er viktig både når det gjelder fysisk utforming, interiør og innholdet vi tilbyr i et nytt hovedbibliotek, sier prosjektkonsulent Kari Bjørklid ved Deichmanske bibliotek. Åpningstider og fortellertre Tilbakemeldingene på bloggen http://nye.deichman.no/ viser at de nye brukerne ønsker seg et bibliotek med intime sfærer hvor man lett kan finne seg til rette. Åpningstider er også et diskusjonstema, blant annet døgnåpent bibliotek med arrangementer. På bloggen er også ønsket om et fortellertre. Et appelsintre midt i biblioteket med en person som kan ha fortellerstund for klasser eller tilfeldige grupper. Mot universet En av dem som er på bloggen, ønsker seg et planetarium, et utstillings- og aktivitetssted med himmelrommet over Oslo som tema. Biblioteket skal være en formidler av litteratur, og dermed også en formidler av både det ytre og indre universet, mener bloggeren. – Bibliotekene skal understøtte livslang læring. Vi trenger grupperom, leseplasser, sittegrupper, forelesningsrom, arbeidsplasser til enkeltpersoner og grupper med fleksibel innredning med utstyr til ulike læringsaktiviteter og ikke minst personell som kan gi opplæring i bruk av alt dette utstyret, sier Kari Bjørklid. Bjørklid sier at alle er velkommen til å komme med ideer og visjoner på bloggen. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL NYTT HEFTE: Når tall blir politikk Nye regnskapssyste8 2009 mer er en av metodene som brukes for å presse private organisasjons- og ledelsesformer ned over offentlig sektor, mener For velferdsstaten. Nå har For velferdsstaten, i samarbeid med deFacto, utarbeidet et studiehefte om New Public Management (NPM) – Når tall blir politikk – med særlig vekt på bruken av lønnsomhetsregnskaper i offentlig sektor. – Gjennom de siste årene har vi sett en sterk tendens til å innføre privat sektors regnskapsprinsipper også i det offentlige – med omfattende negative virkninger, sier Asbjørn Wahl i For velferdsstaten.    MoS For velferdsstatens skriftserie når tall blir politikk Vil vurdere fagstigen på nytt Kriteriene for fagstigen og planer for 2010 var tema da det nyvalgte styret i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon (SKA) møttes til første styremøte i november. Styret ønsker å få vurdert om den kan gjøres mer tilgjengelig for medlemmene. I dag er det få søkere. Kravene for fagstigen er så omfattende at flere heller vil ta et studiefag som gir poeng enn en fagstige som foreløpig ikke har gitt lønnsmessig uttelling. Styret mener at markedsføringen av fagstigen skal fortsette, og venter større etterspørsel over tid. Seksjonen inngår også et samarbeid med Kommunal Kompetanse om godkjenning av kurs. Satser på utdanning Det nye SKA-styret ønsker å satse på noen få sentrale konferanser, og at arbeidet med konferansetilbud i hovedsak foregår i fylker og fagforeninger. De vil fortsette arbeidet med å få til utdanninger i samarbeid med høgskoler. Et av ønskene er å samarbeide med Høgskolen i Oslo om flere kurs i velferdsrett. Et annet er med Høgskolen i Hedmark om økonomikurs også for ikke-økonomer og personalstudier. Styret vil også ha i gang et arbeid for å få til fagskoletilbud innenfor kontorsektoren og se på muligheten for fagbrev innenfor arkiv. SKA-styret satser dessuten på å øke medlemstallet i sykehusadministrasjonene. Dette må følges opp med kurs og faglige tilbud rettet mot denne sektoren.    MoS Fagbladet 8/2009 > 29 fbaargang2009 fbseksjonKON