Sekretærer i Sekretærer i Helse Bergen er skilt ut og flyttet fra Haukeland sykehus til Dokumentasjonsavdelingen i egne lokaler. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Det kan høres spesielt ut. Rundt 120 helse- sekretærer fordelt på 98 årsverk flytter ut fra sykehuset de skal betjene, og inn på et tidligere fabrikkanlegg i Kronstadparken. Helse Bergen har samlet en rekke medisinsk kontorfaglige oppgaver som pasientdokumentasjon i en egen dokumentasjonsavdeling. Vi besøker seksjonen som ligger i Fjøsangerveien. Bygningen står på historisk grunn der Trengereid fabrikker tidligere drev bånd- og lisseproduksjon. I fjerde etasje finner vi sekretærer i full sving med arbeidsoppgavene, selv på sein ettermiddag. Arbeidstida er fra klokka 07 til 17, og de ansatte skifter på å ha tidlig- og seinvakt. Mer sosialt Nederst i korridoren finner vi Tone Janne Paulsen, helsesekretær og tillitsvalgt for Fagforbundet. Hun har arbeidet her i tre og et halvt år. – Jeg syns vi har fått det bedre. På Haukeland var vi spredt. Det er mer sosialt her. Hun forteller om arbeidsoppgavene: skanning, skriving av oppholdsmapper og journaler og koding. – Vi mister litt kontakt med sykehusverdenen. Men vi har e-post og telefon, og får lett tak i dem vi skal ha tak i, sier hun, men legger til: – Legene er ikke alltid så raske til å svare på e-post. Det var lettere å huke tak i dem før, men vi har mer fred og ro her. Hvis folk var syke på postene, tok de ressurser fra skrivetjenesten, og vi ble færre. Her er vi dem vi skal være, sier Tone. Økt kunnskap Nedover i korridorene sitter sekretærene på en-, toeller tremannskontor. – Vi fikk velge om vi ville sitte sammen BEDRE ARBEIDSMILJØ: – Alt i alt er det bedre å være her. Jeg gleder meg til å gå på jobben hver dag, sier tillitsvalgt Tone Janne Paulsen. med noen eller alene, sier Tone som selv sitter sammen med to kolleger. – Det er få menn her. Vi har Øystein på skanning, som ville sitte alene. Og vi har noen legestudenter som skriver journaler. Det er en veldig god opplæring for dem å være her, sier Tone, som selv har stått for en del av opplæringen. – Det er helst sekretærer som lærer opp andre sekretærer også. I tillegg får vi en del kurs utarbeidet av ledelsen. Det er satt opp åtte forelesninger med leger som forteller fra sine felt. Nå i høst fra medisinsk avdeling om endokrinologi, og neste fra nevrologen. – Det er veldig interessant. Vi får mer forståelse for hva vi driver med. For det går mye i koding av diagnoser, forteller Tone. Storvokst Dokumentasjonsavdelingen har vokst så stor at det også er opprettet en seksjon i nabobygningen, seksjon Edvard Grieg. I tillegg er det også seksjon Hus, i underetasjen på Sentralblokken på Haukeland. Der jobber Kjersti Knuver som har kommet for å forberede fagforeningsmøte for sekretærene sammen med Tone denne ettermiddagen. Fagforbundet står sterkt på Dokumen- 30 > Fagbladet 8/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON