MINDRE MAS: – Vi har mer frihet, gode kolleger, sitter uforstyrret og jobber mer konsentrert enn før, mener tillitsvalgt Tone Janne Paulsen (t.h.) og sekretærene og romkameratene Charlotte Øvrebø og Linda Tveitnes. tasjonsavdelingen, over halvparten av helsesekretærene er medlemmer. – Jeg arbeider på arkivet i Sentralblokka og er ikke flyttet ut. Men arbeidsoppgavene er litt endret. Vi er 13 stykker med ansvar for arkiv, postmottak og saksarkiv, forteller Kjersti. Dokumentasjonsavdelingen, som har flyttet ut, har skriving av pasientdokumentasjon for til sammen 15 avdelinger. I tillegg har de sentral poståpning, skanning og registrering for hele helseforetaket. – De fleste sekretærene er flyttet hit. Men noen er igjen som postsekretærer og i ekspedisjoner. Verneombud Anita Kleveland syns det er fint og lyst i den tidligere fabrikkbygningen. I arkivet på Sentralblokka er det nesten ikke vinduer. Tillitsvalgt Tone Janne Paulsen er enig i at lokalene er bedre og lysere her. – Og vi har mer arbeidsro. På Haukeland var vi fem–seks sekretærer på ett kontor. Ønsker mer variasjon I Dokumentasjonsavdelingens årsberetning for 2008 leser vi om budsjettoverskridelse på grunn av sykefravær og overtid. – Sykefraværet er redusert. Vi holder på med en arbeidsmiljøundersøkelse for å kartlegge grundig. Noen syns det er ensidig arbeid å skrive hele dagen, sier verneombud Anita Kleveland. Tillitsvalgt Tone Janne Paulsen peker på at det kan bli lite variasjon. – De fleste kommer fra skrivetjenesten. Men for noen har det vært en stor overgang. Tidligere kunne de rullere mellom sekretæroppgaver, være litt i ekspedisjon, litt på poliklinikk og litt på skriving. Elektronisk – Vi skanner alt for de avdelingene vi skriver for, og fra 2006 har vi hatt elektronisk journal. Noen har også ekstraoppgaver som sammensmelting av nødnummer og fletting av journaler. Dessuten har vi ulike prosjekt- grupper som prøver ut forskjellige ting, sier verneombud Anita Kleveland, som også forteller om en rekke tiltak for å fremme trivsel. – Vi har ti minutters pausetrening. To ganger i uka kan vi utvide lunsjen for å gå tur i 20 minutter, noen ganger har vi felleslunsj. En egen trivselskomité prøver å finne på minst fire sosiale aktiviteter i løpet av året, sier verneombudet, og nevner julebord, turer til lands og vanns, vinsmaking og revybesøk. Skeptisk til utskilling Leder Haldis Revheim i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon i Hordaland er skeptisk til utskilling av de kontorfaglige oppgavene fra sykehusene. – Jeg er redd det kan gjøre det enklere for arbeidsgiver å sette oppgavene ut på anbud. Her må de tillitsvalgte og fagforeningen ha et våkent blikk, mener Haldis Revheim. Fagbladet 8/2009 > 31 fbaargang2009 fbseksjonKON