E INNHOLD > Foto: Per Flakstad 8    TEMA: Landsmøteliv 14    Overfalt på jobb – preget for livet 16    Etterlyser kompetanseløft i eldreomsorgen 20    PORTRETTET: Tilbake til røttene 23    Ikke fått lønnsopprykk på to år 24 Fødselshjelpere 40    FOTOREPORTASJEN: Juleskiftet 46    Dødssyk på jobb FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 50 Debatt 52    KRONIKK: Ideologisk korstog 54    Bare spør 56 Oss 58 Kryssord 59    Tegneserie og Petit 62    JOBBLIV: Dyrisk glede Høst er først Høst Frisør i Tromsø blir den første kvalitetssalongen i landet. Stein Guldbrandsen fra Fagforbundet og innehaver Linn Veronica Hansen (t.h.) undertegnet avtalen i november. En kvalitetssalong skal ha ordnede arbeidsforhold og skal miljøsertifiseres i løpet av rimelig tid. 36 > 27–38    SAMFERDSEL OG TEKNISK Skal redde jordkloden Klimatoppmøtet i København er over oss. Hun som leder den norske delegasjonen, er også kommende arbeidsminister. Hvem er Hanne Bjurstrøm? 20 > 2 > Fagbladet 8/2009 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9278 241 393 Trykksak M J I M K L Foto: June Witzøe Ø T R E fbaargang2009 fbseksjonSAM