Foto: Monica Schanche Etterlyser kompetanseløft i eldreomsorgen Regjeringen gir tilsagn om 2500 flere heldøgns pleie- og omsorgsplasser. – Eldremedisin er neglisjert og trenger et løft. Flere av millionene bør gå til kompetanseheving, fagutvikling og forskning på sykehjemmene. Leder av Verdighetssenteret, Stein Husebø. 16 > Fagbladet 8/2009 Tekst: MONICA SCHANCHE Overlege Stein Husebø er leder av Verdighetssenteret, kompetansesenteret innenfor eldreomsorg og sykehjemsmedisin, som ble stiftet i tilknytning til Bergen Røde Kors Sykehjem i oktober i fjor. Regjeringen foreslår å styrke tiltak i Omsorgsplan 2015 med 320 millioner. Målet er 12.000 nye årsverk, 12.000 nye omsorgsplasser, demensplan og et kompetanseløft. Viktigere enn flere hender, mener Husebø at kompetansen på sykehjemmene må heves. – Det er gledelig at alle partier snakker om og har fokus på eldrebølgen som kommer. Jeg opplever at denne regjeringen – sterkere enn andre – ikke bare erkjenner problemet, men også har gjort noe med det. Det gjenspeiles også i statsbudsjettet, sier Husebø. Men han vil prioritere millionene på en annen måte. Kompetanse største utfordring Husebø framholder at Norge er i verdenstoppen i ressurser til eldre- omsorg. Vi har flere sykehjemsplasser per innbygger enn noe land i verden (42.000 sykehjemsplasser i Norge i dag). Vi er på verdenstoppen i dødsfall på sykehjem – over 40 prosent. Nesten halvparten av befolkningen dør på sykehjem. Dette er positivt, men også en utfordring, sier Stein Husebø. – Jeg etterlyser aller mest mer satsing på det faglige grunnlaget, fagutvikling og forskning, sier Husebø. Han illustrerer problemet fra eget ståsted: Bergen Røde Kors Sykehjem, landets nest største – har ingen midler til opplæring og videreutdanning, bortsett fra den støtten de får fra Verdighetssenteret i tilknytning til sykehjemmet. – Min forventning til regjering og statsbudsjett er at kompetansesenter og forskning blir bevisst integrert, sier Husebø. Det er opprettet undervisningssykehjem i alle landets kommuner, det er gitt midler til omsorgsforskning til høgskolene i landets regioner, men det er lite. Og eldremedisin og sykehjemsmedisin er nærmest fraværende på universitetsnivå, påpeker Husebø. fbaargang2009 fbseksjonSAM