AKTUELT Bussjåfør vant to runder i retten Unibuss i Oslo ga sjåføren sparken, og påtalemyndigheten mente han hadde kjørt uaktsomt da han mistet kontroll over bussen og skadet en kvinne alvorlig. Begge sakene har vært gjennom en runde i retten, og sjåføren vant begge. Mannens tillitsvalgte i Unibuss, Marit Sauge, er svært godt fornøyd med resultatene i begge rettssakene. – Dette er en populær sjåfør som raskt ble godt likt av sine kolleger. Mange har vært inne på kontoret mitt for å spørre hvordan det går med sakene hans, forteller hun. Sjåføren selv forteller at han har fått mye støtte fra kollegene sine. – Fagforeningen har hjulpet meg svært mye, og kollegene har støttet meg. Det har betydd veldig mye, sier han til Fagbladet. Frifunnet Lørdag 12. april ble en kvinne alvorlig skadd da bussen han kjørte traff terminalbygget på Hjortneskaia i Oslo. Hun er i dag varig arbeidsufør. – Jeg tenker mye på henne, og er svært lei meg. Jeg har forsøkt å ta kontakt, men gjennom sin datter har kvinnen formidlet at hun ikke ønsker å snakke med meg. Det må jeg selvsagt respektere, sier mannen. LETTET: Tillitsvalgt Marit Sauge er fornøyd og lettet over at en bussjåfør i Oslo ble frikjent i straffesaken mot ham og at oppsigelsen hans er kjent ugyldig av tingretten. Påtalemyndigheten mener sjåføren holdt for stor fart da han skulle ta en u-sving under uoversiktlige forhold og tiltalte ham for uaktsomhet. Sjåføren selv mener at bremsene sviktet. Det fantes ikke tekniske spor som tydet på at det var noe galt med bremsene, men under rettssaken kom det fram at feil til en viss grad kan komme og gå uten at dette lar seg spore. Flere sjåfører har fortalt at de nektet å kjøre bussen etter ulykken. Etter at den ble frigitt av politiet, ble bremsene skiftet. Fagdommeren mente sjåføren burde dømmes, mens de to meddommerne la vekt på at teknisk svikt ikke kunne utelukkes, og at det derfor ikke kunne bevises at mannen hadde kjørt uaktsomt. Derfor ble sjåføren frifunnet i tingretten. Usaklig oppsagt Etter ulykken ble mannens førekort rutinemessig beslaglagt. Unibuss ga ham et tilbud om å si opp sjåførstillingen sin, mot å ta jobb som bussvasker for en periode, og så få en stilling som sjåfør igjen når han fikk igjen førerkortet. Dette skrev mannen under på, og han har nå fått førerkortet tilbake. Etter to episoder, der mannen la en pølsebit på et sete i en buss som senere ble ryddet og vasket, og at han uten å ha førerkort flyttet en buss på bedriftens område for å dekke en kollega som kom for sent på jobb, valgte Unibuss å si ham opp, og han måtte gå fra jobben med to dagers varsel. Fagforbundet stevnet Unibuss, og krevde at oppsigelsen ble kjent ugyldig og at mannen fikk både erstatning og oppreisning. Tingretten kom enstemmig til at oppsigelsen hans ikke var saklig begrunnet, og at Unibuss må ansette ham som bussfører med seks måneders prøvetid. Sjåføren ble også tilkjent drøyt 180.000 kroner i erstatning for økonomisk tap som følge av den usaklige oppsigelsen, og han ble i tillegg tilkjent 50.000 kroner i oppreisning. Unibuss har anket dommen, mens ankefristen i straffesaken mot ham ennå ikke er utløpt. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Ny renovasjonsløsning i Follo Ordførerne i Follo ga i høst klarsignal for planene om å bygge et sorterings- og biogassanlegg i Vestby. Ordførerne utgjør representantskapet i det interkommunale selskapet Follo Ren, og planene skal behandles av de enkelte kommunenes kommunestyrene i løpet av første kvartal neste år. Fra 2011 skal det gradvis innføres nye avfallsbeholdere, der en beholder skal ha husholdningsavfall, mens den andre skal ha papp og papir. Det nye biogassanlegget «Kretsløp Follo» skal etter planene tas i bruk i 2012, ifølge Østlandets Blad.    PF 28 > Fagbladet 8/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM