Vil redusere slitasjeskadene Renovatørene har tøffe arbeidsdager, og mange av dem mener de får slitasjeskader på grunn av fysiske belastninger. Fagforbundet har startet arbeidet med å redusere faren for slike skader. borgerlige regjeringen, er den fortsatt et godt hjelpemiddel, ifølge Fagforbundets faggruppe for renovatører. – Vi ønsker noe tilsvarende her i Norge, men da som en offentlig standard sammen med en nasjonal forskrift som sikrer like vilkår for alle renovatørene i landet, mener faggruppa. Selv om målet er klart, vet faggruppas medlemmer at det vil kreve mye arbeid for å komme dit, og at det vil gå lang tid før renovatørene kan forholde seg til sin egen standard. – Men om veien er lang, må vi begynne et sted. Ellers kommer vi aldri i mål, sier Terje Christiansen. I oktober hadde faggruppa møte med renovatører organisert i Norsk Transportarbeiderforbund. Begge er enige om målet og at de skal samarbeide for å få en standard og en nasjonal forskrift. – Det holder ikke bare med en veileder som sier «bør». Vi må ha en forskrift som sier noe om hvordan arbeidsoppgavene skal organiseres og tilrettelegges, sier Christiansen. Trenger kartlegging Ifølge rådgiver i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk (SST), Karianne Hansen Heien, fins det lite forskning på området. Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har laget en rapport som ikke direkte gir svar på helseutfordringene for renovatører, Tekst: PER FLAKSTAD Mange renovatører sliter med ryggen, og med skuldre, armer og knær. Selv mener de at det er et fysisk krevende arbeid som må ta skylda, men det fins foreløpig ikke fullgod medisinsk dokumentasjon på at arbeidsbelastninger og slitasjeskader henger sammen. Redusere belastningene – Vi har to klare mål. Det er, for det første, viktig å legge forholdene til rette for å redusere de belastningene som fører til slitasjeskader. Slike skader må også komme inn under definisjonen yrkesskade. Renovatører, som ikke lenger kan fortsette i yrket på grunn av slitasjeskader, må få den økonomiske kompensasjonen de skal ha, mener lederen av faggruppa, Terje Christiansen og faggruppemedlemmene Anita Aakvik, Harald Sandberg og Trond Evertsen. Nasjonal standard I Danmark har renovatørene en veileder fra Arbeidstilsynet å forholde seg til når arbeidet skal organiseres. Selv om den er blitt noe svekket gjennom en revisjon under den Trenger andres erfaringer Faggruppa for renovasjon etterlyser andres erfaringer når det gjelder arbeidsbelastninger og helseproblemer. Både faggruppa og administrasjonen i Seksjon samferdsel og teknisk ønsker kontakt med renovatører som har erfaringer som kan bidra til å vise at dette har en sammenheng. I tillegg ønsker faggruppa å få erfaringer fra renovatører som arbeider i kommuner der det er satt i gang tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Faggruppa håper å få inn bidrag som kan spres utover til andre kommuner, slik at eventuelle gode erfaringer også kan komme andre til nytte. 30 > Fagbladet 8/2009 Illustrasjonsfoto: Ann-Elin Wang fbaargang2009 fbseksjonSAM