SKAPER VELFERD: – Dere er viktige aktører i verdens mest vellykkede velferdsprosjekt, sier rådmann Jostein Barstad til nyansatte i Øvre Eiker kommune. Etterpå tok han dem med på en rundtur i kommunen. Medspillere Nybakt ordfører Ann Sire Fjerdingstad (H) gjør en lynvisitt og hilser de nye medarbeiderne. – Å skape et livskraftig lokalsamfunn innebærer at vi ønsker et tett og nært samarbeid med dem som bor og arbeider her, sier ordføreren som forteller om det politiske beslutningssystemet og om innbyggerakademiet der nye tanker blir reist og debattert. Også hovedtillitsvalgt Knut Sjursen i Fagforbundet understreker verdien av samspill. – Mange tror vi er motstandere. Det er vi ikke. Vi er motparter i tariffoppgjør, men i utviklingen av lokalsamfunnet er vi medspillere, sier Sjursen. Han framholder at de ansatte er aktivt med når kommunen skal bygge ny ungdomsskole som skal stå ferdig i 2011. Innenfor omsorg er det også en rekke prosjekter for å skape arbeidsplasser der ansatte trives samtidig som de yter gode tjenester . – Det er viktig at ansatte, administrasjonen og politikerne drar lasset sammen. Penger kommer ikke dalende, sier Knut Sjursen fra Fagforbundet. Er med på noe stort Etter introduksjonene bærer det ut på busstur gjennom vakkert kulturlandskap i jordbruksbygda som er formet av folk i generasjoner, og til historiske industristeder som har preget Øvre Eiker-samfunnet, med rådmannen selv som lokalkjent guide. Turen går til Vestfossen, med sin historiske arbeiderkultur og nedlagte fabrikkbygninger som i dag er > Fagbladet 8/2009 > 33 fbaargang2009 fbseksjonSAM