omgjort til en livskraftig arena for kultur og samtidskunst. På Fossesholm Herregård og kulturpark i Vestfossen får deltakerne lunsj mens rådmannen deler sine tanker om stedsutvikling. – Det som skaper energi i en organisasjon, er de ansattes overbevisning om at de er med på noe stort. Det samme gjelder stedsutvikling, sier rådmannen, som framholder kultur som selve motoren for lokalt engasjement. Daglig leder Ellen Steen på Fossesholm forteller at Fossgodset ga grunnlag for landets første storsatsing på sagbruksdrift og trelasthandel med Europa, og om historielagets innsats for å berge hovedbygningen fra riving. Turen går videre til Gamle Sorenskrivergaarden, en av de første som ble bygd i Norge og som ble modell for andre sorenskrivergårder. I dag huser den Nøstetangen museum som viser det ypperste innen glassblåserkunst som ble utført på Nøstetangen Glasværk på 1700 tallet. Ferske veiledere – Halvparten av de nyansatte kommer fra Øvre Eiker. Andre kommer fra helt andre steder og skal veilede innbyggerne i kommunen. Da er det nyttig å få en innføring om hvordan kommunen er blitt til og verdiene den bygger på, sier personalkonsulent Bjørn Cranner, som bistår rådmannen denne «drømmedagen». – Dere er til for innbyggerne, mens vi er til for dere, sier personalkonsulent Cranner og gir de nyansatte en grundig innføring i kommunens intranett. Her kan de ansatte selv komme med forslag om forbedring av kommunens tjenester og gi innspill til bedre helse, miljø og sikkerhet på sin egen arbeidsplass. På intranettet er det også en kompetanseportal. Gå inn der og se om du finner kurs som interesserer deg. Kommunen gir støtte til etter- og videreutdanning, opplyser personalkonsulenten. BLIR KJENT: Nyansatte på tur i vakker natur og kulturlandskap formet av folk i Øvre Eiker. Gode visjoner Christian Johansen, nyansatt på teknisk i bygningsseksjonen, ønsker å ha visjonen framme i bevisstheten når han driver med byggesaksbehandling. – Vi har mye med folk å gjøre. Jeg vil jobbe sammen med innbyggerne, og komme fram til gode løsninger, sier Christian, nyutdannet bygningsingeniør som nå tar fatt på sin første jobb. Han bor selv i Øvre Eiker, og liker tanken på å være samfunnsbygger i sitt eget lokalsamfunn – Det er moro å bruke fagkunnskapen i jobben og være involvert i det som skjer i kommunen. Han er imponert over byggekulturen i den staselige Gamle Sorenskrivergaarden. – At sånt blir tatt vare på er viktig. Dette er min kulturarv, sier byggesaksbehandleren. > ØVRE EIKER • Modellkommune siden 2007. Et trepartssamarbeid om fornyelse gjennom samarbeid mellom ansatte, administrasjon og politikere. • Deltaker i Kvalitetskommuneprogrammet siden juni 2008. • 16.500 innbyggere, øker med om lag 300 hvert år. • 1200 ansatte i kommunen, tilsvarende 860 årsverk. • Styrt av visjonen «Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker». PÅ LAG: – Vi ønsker å spille på lag med innbyggerne og ansatte, sier ordfører Ann Sire Fjerdingstad (H). 34 > Fagbladet 8/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM