Kvalitetssalong Avtalen om kvalitetssalonger har fire punkter som salongene må oppfylle eller ha realistiske ambisjoner om å oppfylle: • Salongene må ha en tariffavtale. Innenfor denne avtalen skal det lages en lokalavtale som sikrer de ansatte høyere garantilønn, eller minstelønn. Intensjonen er også at eventuell provisjon i størst mulig grad skal avtales som en kollektiv ordning. • Salongen må fylle kravene som lærlingbedrift etter tariffavtalens bestemmelser. • Kvalitetsutviklingen i salongen skal være basert på aktiv medvirkning fra de ansatte, og den enkelte frisør skal få muligheter til faglig og personlig utvikling. • Salongen skal sertifiseres og resertifiseres av Miljøfyrtårn innen tre år. Høst har så langt vært en suksesshistorie. Linn Veronica Hansen startet alene for drøyt to år siden, og i dag arbeider fem frisører og to lærlinger i salongen. Provisjon eller fastlønn I likhet med svært mange ansatte i andre salonger, har også frisørene i Høst provisjonslønn. Men i motsetning til mange andre steder, har de faste og fulle stillinger, og de har en garantert minstelønn i henhold til en tariffavtale. Fagforbundet ønsker som prinsipp at mest mulig – og gjerne hele – lønna skal være basert på faste satser. Der det brukes provisjon, ønsker forbundet at dette blir gjort gjennom en kollektiv avtale der provisjonen deles mellom de ansatte, og at betalingen ikke blir et resultat av de ansattes konkurranse om kundene. – Jeg mener provisjon i ytterste konsekvens fører til mer stress og dårligere arbeidsmiljø, sier Ingunn R. Jacobsen. – Provisjon er vår mulighet til å dele ut overskudd til de ansatte. Hvis vi skulle ha gitt høyere fastlønn, ville det ha gått ut over andre goder, som for eksempel kursvirksomhet, sier Linn Veronica Hansen. – Jeg kan ikke garantere de ansatte mer lønn enn det vi tjener inn, men dette er som sagt en nystartet salong, og om noen år er kanskje situasjonen annerledes. Jeg er åpen for å diskutere lønnssystemet, sier hun. Fagbladet 8/2009 > 37 fbaargang2009 fbseksjonSAM