Foto: Per Flakstad SEKSJONSLEDER PLOGSPISS: Fra venstre: Per Ole Sivertsen, Per Roger Aronsen, Nils-Johan Nilsen, Øystein Haugan, Idar P. Lundemo, Tom Folvik, Rolf Sakshaug, Kåre Egil Skjerven, Arne Myrseth, Børge Presthaug, Svein Halvard Arnesen, Nils Aasen, Steinar Landsem, Ivar Husås, Halvard Holst-Olsen, Jan Ove Haga og Robert Svanemyr. Stor interesse blant brannsjefer Mange brannsjefer var interessert da Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk (SST) inviterte til et møte i forbindelse med plogspissprosjektet. Møtet fant sted i midten av oktober, og temaer som brannsjefene ønsket å ta opp var blant annet at utdanningsplanen av deltidspersonellet ikke er blitt fulgt opp med penger, og at den derfor ikke fungerer helt etter hensikten. Brannsjefene kom også med innspill til særavtalen som utløper på tampen av 2010. Enkelte punkter er uklare, blant annet lederavlønning og risikotillegg. Flere mener det er behov for en felles standard for personsøkergodtgjøring og andre godtgjøringer for dem som møter til utrykning. På deler av møtet var Bjørn Knutsen fra arbeidsgruppe brann til stede. Han sitter i et utvalg som skal komme med innspill til revisjonen av blant annet dimensjoneringsforskriften, og han fikk med seg synspunkter fra brannsjefene inn i dette arbeidet.    PF Brannkonferansen 2010 Neste års brannkonferanse arrangeres i Kristiansand 14. og 15. april. Forrige konferanse var en suksess med mange delta- kere, og Seksjon samferdsel og teknisk håper å kunne gjenta suksessen. Programmet for konferansen kommer senere.    PF Renholdskontakter i hvert fylke Renhold er et plogspissyrke, og Fagforbundet har ca. 24.000 renholdere som medlemmer. Nå ønsker seksjonen å få på plass nettverks- kontakter med kunnskap om den nordiske renholdsstandarden Insta 800 i alle fylker og fagforeninger. Dette prosjektet starter i 2010.    PF Nordisk nettverksmøte Nordisk ekspert- og referansegruppe for renovasjon, vann og energi har hatt møte i Oslo. På møtet ble det blant annet diskutert muligheten for et større nordisk prosjekt for å kartlegge belastningsskader i renovasjonssektoren. (Se egen artikkel side 30.)    PF Ett felles tilsyn forebygger brann Jula forbinder de fleste med kos. Vi tilbringer høytida på julebord med kolleger, familiemiddager med familien, spiser god mat og åpner pakker fra kjente og kjære. Juletida er også høytida for branner. Det er nesten 50 prosent flere i branner i desember enn det månedlige gjennomsnittet for resten av året. Fjoråret fikk en tragisk avslutning, med flere dødsbranner som gjorde 2008 til året med flest dødsbranner siden 1979. I november fikk vi en ny tragisk dødsbrann i Bergen, hvor to polske arbeidere omkom. Enda mer tragisk blir det når meldingene kommer om at huset var forskriftsmessig brannsikret. Men det var bare ikke nok tid til å komme seg ut. Som svært mange andre branner, skyldtes denne brannen overbelastning eller dårlig kontakt i sikringsskapet. Elektrisitet er årsaken til 40 prosent av brannene i Norge, blant annet ved feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av 1. desember var Røykvarslerens dag. Husket du å sjekke batteri- ene? elektriske produkter. Vi synes å ha en umettelig trang etter elektriske produkter i både hytter og hjem, uten at elanlegget er dimensjonert for det. Til tross for dette er det jevnlige tilsynet med det elektriske anlegget sparsommelig. Tilsyn med det elektriske anlegget foretas etter en risikovurdering, og for vanlige boliger er behovet definert til tilsyn ca. hvert tjuende år. Det er heller ingen påkrevd sammenkobling mellom feiing og tilsyn med elanlegget. Fagforbundet ønsker et utbedret og felles tilsyn som inkluderer feiing, tilsyn med elektrisk anlegg og forebyggende brann. Dette vil gi mulighet for et helhetlig tilsyn som vil bidra til å redusere antall branner i Norge. De fleste innbyggere har et forhold til feiing som en kommunal tjeneste, men de færreste har kjennskap til tilsyn med det elektriske anlegget. Ved å samle de ulike tilsynsmyndighetene under ett felles tilsyn, vil også brukervennligheten bli forbedret. I tillegg utføres som oftest eltilsynet av private aktører. En så viktig samfunnsoppgave bør utføres i offentlig regi på samme måte som feiing og annet forebyggende brannvern. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 8/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM