www.fagbladet.no    Nr. 4 2012 Lønnsgapet øker og øker Side 8 Forsideillustrasjon: Werner Juvik og Vidar Eriksen    > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST fbaargang2012 fbseksjonKIR