Kirke, kultur og oppvekst Innhold 8    TEMA: Lønnsgapet øker 14    Krever sosial profil i kommuneoppgjøret 16    Gøy på jobb – godt for de gamle 18    Blir motarbeidet av ekspertene 20    PORTRETTET: Dobbeltliv med drill 27–42    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44    FOTOREPORTASJEN: Ny vår i Burma 50    Fra krig til håp FASTE SPALTER 4    Siden sist 4    Jans hjørne 24    Bare spør 28 Aktuelt 36    FOKUS: Folkekirken etter 22. juli 38 Seksjonslederen 54 Debatt 56    Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 58 Oss 60 Kryssord 63 Tilbakeblikk 66    ETTER JOBB: Alltid på farten 68    EN AV OSS: Lek og læring 20 Kompromissløs drilldame Line Tollefsen er tillitsvalgt på heltid, drillinstruktør på overtid og viker ikke tilbake for en kamp når det trengs. Dermed vanker det både kjeft og misunnelse – men aller mest ros. Synlige ansatte 29 Kunnskapsministeren var med på feiringen av barnehagedagen i Gulldalen barnehage i Oslo. Det er åttende gangen på rad at Fagforbundet og Utdanningsforbundet markerer dagen. 30 Får ledererfaring Enhetsleder Klara Adolfsen i Barnehageetaten i Rissa har hatt stort utbytte av å delta i lederprogrammet «Veksthus for ledere» sammen med de pedagogiske lederne. 8 Lønnsforskjellene øker Lønna til renholder Berit Bakken gjorde et kraftig hopp i fjor. Men sjefens lønnshopp var enda høyere. Lønnsforskjellene blir stadig større i likhetslandet Norge. Framtidas barnehage 32 Møllerstua barnehage er prøvekanin for nye byggeteknikker. Miljøhuset skal på solgode dager selge reststrøm, og også det pedagogiske innholdet har en grønn profil. Lavlønnsprofil 14 Fast jobb, økt helgetillegg og uttelling for kompetanse. Det er noen av hovedkravene som LO-forbundene la fram i kommuneoppgjøret som startet rett før påske. En kirke for folk flest 36 Vi trenger en folkekirke som er åpen og inkluderende, raus og folkekjær, skriver fokusforfatter Tor B. Jørgensen, biskop i Sør-Hålogaland. 2 > Fagbladet 4/2012 Foto: Monica Schanche ISSN 0809-926X Foto: Per Flakstad Foto: Anita Arntzen Foto: Werner Juvik fbaargang2012 fbseksjonKIR