> MER VELFERD I SLOVAKIA Sosialdemokratene vant en solid seier med nesten 45 prosent av stemmene ved valget i Slovakia i mars. Nå lover partileder Robert Fico å bygge ut velferdstjenestene. > 5,5 MILLIONER TIL BARNEBYEN Med faste bidrag, solidaritetsbevis, basarer, lotterier og andre aktiviteter skaffet Fagforbundet mer enn 5,5 millioner kroner til barnebyen i Angola i fjor. Dette betyr at Fagforbundet har lykkes med å fullfinansiere driften. > KVINNER HAR MINDRE FRIHET PÅ JOBB Menn bestemmer mer over sin egen arbeidsdag enn kvinner, viser en rapport fra Noa, en underavdeling av Statens arbeidsmiljøinstitutt. Ifølge rapporten kommer dette mye av at kvinner ofte har jobber som er klienteller pasientstyrt. > ØNSKER NY KVINNEKONFERANSE Arbeidet for å oppnå likestilling mellom kjønnene går sent i store deler av verden. Nå ønsker FNs ledelse en ny global kvinnekonferanse i 2015 – tjue år etter den siste store kvinnekonferansen i Beijing. > KOMMUNESEKTOREN VOKSER Kommunesektoren passerte en halv million ansatte i fjor, en vekst på 8000 sysselsatte i kommuner og fylker. Det viser de foreløpige Kostra-tallene som Statistisk sentralbyrå presenterte i midten av mars. Stanser varer fra Vestbredden Vita stanser salg av alle Ahavaprodukter som en direkte følge av Norsk Folkehjelp og Fagforbundets påvirkning. Vita-kjeden har meddelt at de stopper salg av produkter fra kosmetikkprodusenten Ahava. – Det er svært gledelig at en stor varekjede i Norge nå har tatt en prinsipiell beslutning om ikke å kjøpe produkter fra Israels bosettinger på Vestbredden, sier generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp. Ahava driver produksjonen av kosmetikk i bosettingen Mitzpe Shalem, og selskapet eies også av bosetterne. Til produksjonen tas det ut råstoff fra Dødehavet inne på den okkuperte Vestbredden. Faglig press – Norsk Folkehjelp og Fagforbundet har i vinter oversendt Vita dokumentasjon om Ahava, og når produktene nå forsvinner fra mange norske butikkhyller, betyr FORNØYD: Liv Tørres roser Vita for å fjerne produkter som kommer fra israelsk produksjon på okkupert område. – En trussel mot velferdsstaten Fagforbundsleder Jan Davidsen og statssekretær Jan-Erik Støstad er enige om at sosial dumping er en trussel mot velferdsstaten. – Vi har ikke klart denne kampen godt nok, sa Jan Davidsen på Res Publicas konferanse om sosial dumping i slutten av mars. Flere vikarer Davidsen gikk også til felts mot utviklingen med flere vikarer og flere midlertidig ansatte. – Vi har et lånebasert samfunn som fordrer forutsigbarhet i ansettelsesforholdet, sa han, og viste til at arbeidsgivere hopper fra den ene arbeidsgiverforeningen til den andre for å slippe billigere unna. Han kalte dette for en «lovlig» form for sosial dumping. Selvkritikk Davidsen tok selvkritikk på forbundets vegne, og mener mange tillitsvalgte er for lite på hugget når det gjelder å avsløre sosial dumping på egen arbeidsplass. Dette siste sa statssekretær i Arbeidsdepartementet, Jan-Erik Støstad, seg enig i. Han mener alle burde gjøre mer, også fagbevegelsen. Støstad er enig i at sosial dumping kan true den norske velferdsmodellen. – Vi må nok en gang forsterke innsatsen, sa han, men han la til at de to handlingsplanene mot sosial dumping har hatt en viktig positiv betydning. Tekst: STIG H. CHRISTENSEN, Fri Fagbevegelse det at vi i Norge reduserer det økonomiske bidraget til okkupasjonen, og det er veldig bra. Stor ære til Vita! sier Liv Tørres. Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse er også glad for at Ahava-produktene skal ut av butikkhyllene. Det nytter – Dette viser at vi kan oppnå resultater i arbeidet med å gjøre okkupasjonen mindre lønnsom for Israel. Vi håper at andre butikker vil følge etter Vita og at forbrukere og aktivister fortsetter å sette foten ned for produkter fra bosettingene, sier han. 9. mai legger Norsk Folkehjelp og Fagforbundet fram en rapport som blant annet tar for seg okkupasjonsvarer som selges i Norge og investeringer i selskaper som bidrar til Israels okkupasjon. Tekst og foto: NINA HANSSEN, Fri Fagbevegelse Fagbladet 4/2012 > 7 fbaargang2012 fbseksjonKIR