I fjor gjorde lønna til renholder Berit Bakken et skikkelig hopp. Samtidig hoppet rådmann Audun Fiskviks lønn enda høyere. Lønnsforskjellene i Norge blir stadig større. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: WERNER JUVIK opptil 5,2 prosent – altså mye mer enn renholderne fikk. Det betyr at når Berit Bakken fikk ca. 6800 kroner i lønnstillegg, fikk en kommunal leder med en million kroner i lønn et lønnstillegg på 52.000 i samme periode. Konsekvensen er at når det plusses på i prosenter i oppgjør etter oppgjør, vil av- standen mellom høyt- og lavlønte bare øke og øke. Sterke fagforeninger demper Forskere er samstemte i at høy fagforeningsgrad bidrar sterkt til å presse sammen lønnsstrukturen. En amerikansk undersøkelse som er referert på nettstedet forskning.no HØYT OG PRIVILEGERT: Lønna til Audun Fiskvik og hans rådmannskolleger økte med nesten fem prosent i fjor – mer enn dobbelt så mye som de lavest lønte fikk. Kommunale ledere drar stadig mer fra lavlønnsgruppene. dokumenterer blant annet at en tredel av økningen i lønnsgapet skyldes svekkede fagforeninger. – Ikke minst i Norge og Skandinavia betyr høy fagorganiseringsgrad en sammenpressing av lønnsstrukturen, sier Torgeir Aarvaag    > Stokke, forskningsleder i Fafo i en kommentar til undersøkelsen. Fagbladet 4/2012 > 9 fbaargang2012 fbseksjonKIR