TEMA: LØNNSFORSKJELLER Også Jan Helge Gulbrandsen i Fagforbundets arbeidsutvalg er enig i dette. " Det er ikke tvil om at sterke fagforeninger bremser ulik lønnsutvikling, sier han. På toppen av lønnsstigen I Ski rådhus treffer vi rådmann Audun Fiskvik. Blant de ansatte i Ski kommune er det han som har den høyeste lønna. I fjor tjente han 950.000 kroner. " Jeg har en av Norges mest interessante stillinger, jeg får være med på å utforme framtidas lokalsamfunn. Så jeg klager ikke, sier Fiskvik som har ansvar for ca. 2000 medarbeidere og et budsjett på rundt 1,6 milliarder kroner. " Det er tøffe krav til leveranser. Men jeg er privilegert. Jeg tjener godt, og liker jobben min. Stramme føringer Rådmann Fiskvik skulle ønske han hadde mer styring på lønnstilleggene for sine ansatte enn han har i dag. " Jeg tror det hadde vært positivt med en større andel til lokale forhandlinger. Vi er bundet av felles avtaler i KS-området, og De rike rykker fra Lønnsøkning fra 2010 til 2011 for ulike grupper (i prosent); " Direktører i finans: 16,4 " Statsansatte: 4 " Kommuneansatte: 4,3 10 > Fagbladet 4/2012 Illustrasjon: Vidar Eriksen og Werner Juvik fbaargang2012 fbseksjonKIR