disse legger stramme føringer. Etter oppgjøret i fjor ble partene enige om at ansatte skulle få tillegg for kompetanseutvikling. Resultatet av det var at de som hadde høyest kompetanse fra før fikk et videre lønnsløft. " I Ski prøvde vi også å løfte brede grupper. Ved siste lønnsoppgjør økte vi minimumslønna for renholderne fra 243.000 til 250.000 kroner. Det var et bevisst valg i forhold til de lavest lønte, sier Fiskvik. " Hvem ville fått mer om du hadde en større lokal pott til fordeling? Noen har høyere lønn enn " Nei, det vil jeg holde tett til brystet. Ikke minst foran et lønnsoppgjør, smiler    Men at forskjellene skal bli større og Audun Fiskvik. andre. Slik er det jo bare. større for hvert år, det er ikke riktig. Krefter utenfor " Som høytlønnet rådmann tilhører du en lønnsgruppe som drar stadig mer fra de lavere lønnsgruppene? " Ja, men det er en problemstilling Ski kommune ikke kan ta ansvar for alene. å utjevne ulik lønnsutvikling på det nivået må være en felles dugnad som hele samfunnet tar inn over seg. " Som rådmann prøver jeg å gjøre det best mulig for mine ansatte, sier Fiskvik. Han påpeker at nivået på lederlønningene i kommunen påvirkes av utenforliggende faktorer, som for eksempel lederlønninger ellers i samfunnet. " Jeg er avhengig av at dette blir løst på et annet nivå. I kommunal sektor gjør vi så godt vi kan, men det er sterke krefter utenfor oss som styrer dette. Norge i verden Lønnsforskjellene i Norge er fortsatt små sammenliknet med andre land. I Brasil må man legge sammen lønna til 57 industriarbeidere for å ha penger til å lønne en eneste toppleder. I Norge trenger du bare fire BERIT BAKKEN, RENHOLDER industriarbeiderlønninger for å lønne en toppleder. Men forskjellene er likevel store. Og de øker også i Norge. Høyest på den norske lønnsstigen troner administrerende direktører i finansbransjen. I fjor hadde de en lønnsvekst på 16,4 prosent og hadde en gjennomsnittlig årslønn på nesten 1,7 millioner kroner. Slemme ledere Store inntektsforskjeller skaper ikke bare ulikheter i kjøpekraft og livsstil. Forskjellene har også stor betydning på arbeidsplassene. En undersøkelse fra forskere ved Harvarduniversitetet i USA viser at store lønnsgap mellom ledere og ansatte gjør at lederne behandler sine ansatte dårligere. Og resultatene viser en klar sammenheng: Jo høyere lønn den administrerende direktøren fikk, jo verre behandlet bedriften sine ansatte. Store forandringer I idrettshallen på Langhus sveiper Berit Bakken moppen over gulvene med rutinerte drag. Nytt og bedre utstyr har gjort arbeidsdagen atskillig lettere siden hun begynte i jobben som 32-årig småbarnsmor. " Det var andre tider  da var det bøtte og klut. > Fagbladet 4/2012 > 11 fbaargang2012 fbseksjonKIR