TEMA: LØNNSFORSKJELLER å utjevne ulik lønnsutvikling må være en felles dugnad som hele samfunnet tar inn over seg. AUDUN FISKVIK, RåDMANN " Ville du valgt samme yrke i dag? " Hvis jeg tenker på alle de hyggelige menneskene jeg har møtt, så ja. Men når jeg kjenner på kroppen min, kjenner jeg at jeg burde valgt et annet yrke. Jeg har mye vondt. I skuldre, nakken. Kronisk betennelse i høyrearmen. Alt dette er vondter som har med arbeidet å gjøre, " Men jeg vil ikke klage. Jeg har selv valgt det, og når jeg tenker tilbake, har jeg hatt mye moro. Lønn er ikke alt Rådmann Fiskviks største bekymring framover er om Ski kommune klarer å tiltrekke seg den arbeidskraften de trenger i framtida. " Jeg er mer bekymra for rekrutteringen til kommunal sektor enn for lønnsforskjellene. Vi har allerede i dag underdekning på kvalifisert personell på flere områder. I årene framover trenger vi et stort antall pedagoger til skoler og barnehager, sykepleiere og annet fagutdannet helsepersonell, og flere typer ingeniører. Alle disse er nødvendige for at kommunal sektor skal yte forventede tjenester I kampen om arbeidskraft tror Audun Fiskvik at andre faktorer enn lønn kan være avgjørende: " Lønn betyr ikke alltid alt. I dag er vi for eksempel ute og rekrutterer ledere til IKT, og søkere til disse stillingene har poengtert at de syns kommunal sektor er så interessant at de vil jobbe her selv om de får lavere lønn enn de kunne fått andre steder. Lønnsgapet øker også i kommunen Ledere (rådmenn m.fl.) Renholdere I 2006 hadde renholdere 58 prosent av lønna til en rådmann. I 2011 var andelen gått ned til 55 prosent. Lønn i 2006 Lønn i 2011 Økning i prosent 436.692 254.652 571.608 316.152 31 24 12 > Fagbladet 4/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR