men jeg sier heller ikke nei hvis noen ber om å få fri. " Vi har både ansvar og frihet, sier RoseLill Lie. Hvis hun eller en kollega har behov for fri eller å bytte vakter, så ordner det seg nesten alltid. Forutsetningen er at ferie og fritid planlegges i god tid. " Her er det en ja-kultur. Vi får det stort sett som vi vil når vi spør, sier helsefagarbeiderne. " Og vi får det til uten å bruke overtid, legger lederen til. Trivsel og energi blant de ansatte har også gitt    utslag    på    sykefraværet    som    er    på OPPGRADERT GJENG: Vi har fått nye arbeidsoppgaver, og de eldre har fått et bedre tilbud, sier de fornøyde helsefagarbeiderne fra Lofoten. Fra venstre: Kristin Andresen, Cathrine Henningsen, Rose-Lill Lie, Kamilla Larsen (lærling) og bak: Gro Berglund (leder). rekordlave 4,7 prosent. Landsgjennomsnittet i omsorgssektoren er på åtte prosent. De ansatte har også brukt tid og energi på å gjøre det trivelig rundt seg på jobben. Pauserommet som tidligere var dystert burgunderrødt er nå lyst og nymalt av de ansatte selv. " Vi hadde lyst å ha det triveligere på jobb, så vi har tigget hos de næringsdrivende i kommunen, ler de. Tiggerferden ga resultater: De fikk maling, rammer, stoffer, blomster, puter og pledd, og sofa og bord ble kraftig prutet ned. Heltid neste Selv om både ansatte og lederen er fornøyd med tingenes tilstand, er det fortsatt mange ting å gripe fatt i. " Neste mål er å få bukt med ufrivillig deltid, sier Gro Berglund. Mange ansatte har i dag lavere fast stillingsandel enn de ønsker. Alle små helgestillinger er allerede historie, og ingen stillingshjemler er i dag lavere enn 50 prosent. Hinketurnusª var løsningen: " Nå jobber alle tre helger i løpet av en åtteukers periode, noe som utgjør to og en halv helg mer i året enn tidligere, sier Berglund som, for å bøte på ulempene med ufrivillig deltid, fordeler ekstravakter lang tid i forveien. Slik får de ansatte så god forutsigbarhet i jobben som mulig. " Alle vet hvem de skal på jobb sammen med, og vi får bedre kvalitet og mer kontinuitet. Og selv med ufrivillig deltid, går det ganske bra, smiler en fornøyd Gro Berglund: " Det er i hvert fall ingen av mine ansatte som vil jobbe andre steder! Fagbladet 4/2012 > 17 fbaargang2012 fbseksjonKIR