Bibliotekene har et stadig behov for faglige utviklingsprosjekter og for individuell etter- og videreutdanning.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Det beste til de minste En drømmebarnehage skal ha kompetente, reflekterte voksne som gjennom danning skaper gode samfunnsborgere, sa kunnskapsministeren da hun markerte barnehagedagen på Grefsen i Oslo. Side 29 ˇ€‹ Veksthus for ledere åtti ledere har fullført Rissa kommunes lederprogram. Det unike med dette opplegget er at kommunen har satset spesielt på mellomledere. Side 30 ˇ€‹ Folkekirkens rolle Den norske kirke er på sitt beste når den våger seg inn i vanskelige og kontroversielle verdispørsmål og taler mot nærsynt grådighet, engasjerer seg i klimaspørsmål og står opp for asylsøkere og for barns rettigheter, skriver biskop Tor B. Jørgensen. Side 36 Aktiv barnehage i passivhus 384 solcellepanel på taket gir strøm til Møllestua barnehage i Kristiansand. 14 av de 95 ungene har hørselshemning, så miljøhuset har også tekniske løsninger som teleslynger og høyttalere. Side 32 Fagbladet 4/2012 > 27 Foto: Kjell Inge Søreide fbaargang2012 fbseksjonKIR