LAGÅND: Lederutvikling sammen med de pedagogiske lederne bidrar til felles fagforståelse og lagbygging, mener enhetsleder Klara Adolfsen i Barnehageenheten. TAR INITIATIV: Primus motor for «Veksthus for ledere» er fra venstre, personalsjef Geir Are Nyeng, tidligere rådmann Oddbjørn Ressem, personalkonsulent Kristin Bakøy og Fagforbundets hovedtillitsvalgt Kurt Rønning. individuelle lederprogrammet «Krefter i bevegelse», og ønsket å arbeide videre med lederne i egen kommune. Og slik gikk det til at ikke bare topplederne, men også mellomlederne fikk delta i lederutviklingsprogrammet «Veksthus for ledere». Mellomlederne blir bevisst å se seg selv først og fremst som ledere og ikke bare som fagpersoner. KLP-pris Personalsjef Geir Are Nyeng er stolt og glad over at Rissa kommune er tildelt KLPs arbeidsmiljøpris for ledersatsingen. – Prisen på 150.000 kroner tilhører de ansatte og de åtti deltakerne som har gjennomført opplegget. Nå utfordrer vi dem til å foreslå hva prispengene skal brukes til, sier personalsjefen til Fagbladet. Ti ansatte som kunne tenke seg en lederrolle, har også deltatt i lederopplæringen. Blant dem er hovedtillitsvalgt Kurt Rønning i Fagforbundet – Det er morsomt at to allerede har fått mellomlederstillinger, sier Rønning. Den ene som inspektør på en skole og den andre som fagleder i en vernet bolig. Engasjerte forbundsmedlemmer Sammen med de andre deltakerne leverer Rønning siste skriftlige oppgave nå i vår. – Alle har funnet sin måte å løse oppgavene på ut fra sitt ståsted. Jeg ser at det går an å overføre flere ting fra en profesjonell kommuneorganisasjon til en fagforening. Det gjelder både arbeidsmetoder, struktur og gjennomføringsevne, sier Rønning som nå opplever større engasjement i egen organisasjon. – Vi har mobilisert de plasstillitsvalgte til å ta opp viktige temaer som samhandlingsreform og krav i lønnsoppgjøret på de månedlige arbeidsplass-samlingene. Det har aldri kommet inn så mange krav foran et tariffoppgjør som denne gangen, forteller Rønning. Ressurs på rådhuset Mari Kilen har en todelt stilling som økonomikonsulent i stab og merkantil medarbeider i den nye interkommunale barnevernstjenesten. Snart skal hun vikariere for kommunens økonomisjef som går ut i pappapermisjon. – Hun har så allsidig kompetanse at enhetene på rådhuset slåss om henne, sier Kurt Rønning anerkjennende – Lederopplæringen har gitt meg mye i forhold til å sette grenser, og ta mer ansvar for min egen dag. Og jeg har fått et annet syn på dem vi skal lede. Å lede er relasjonsbygging, og det å få autoritet blant de ansatte, er ingen selvfølge. Du må fortjene den og vinne den, mener Mari Kilen. Hun har også oppdaget betydningen av god møtestruktur, tidstyver i hverdagen og økt konsentrasjon om opp- gaven. – Jeg syns det er flott at kommunen har gjen- nomført et slikt tiltak der vi ble prioritert, sier Mari Kilen. Hovedtillitsvalgt Kurt Rønning er enig. – Kommuneadministrasjonen ble tømt for alle ledere i 20 dager, og alle stolte på at de som ble igjen, kunne gjøre jobben. Det er en tillitserklæring, og det er modig gjort, sier Fagforbundets hovedtillitsvalgt. Trygghet i lederrollen Enhetsledere i kommunen opplever stort utbytte av lederopplæringen. Klara Adolfsen, enhetsleder i Barnehageenheten, er glad for å ha fått opplæring sammen med de pedagogiske lederne. – Vi har felles utgangspunkt. Vi har brukt tid – også vår egen fritid til å utvikle oss Vi har brukt oppgaveskriving til å få en felles fagforståelse. Og vi ser nytten av å bli kjent i kommunen på tvers av arbeidsoppgaver, og av å dra i lag, sier Klara Adolfsen. Fagbladet 4/2012 > 31 VEKSTHUS FOR LEDERE • Et samarbeid med KS-konsult og Universitetet i Tromsø. • Samlingsbasert lederprogram over to år. • Er belønnet med KLPs arbeidsmiljøpris. fbaargang2012 fbseksjonKIR