MILJØVENNLIG: Med en brikke registrerer barn og voksne det kildesorterte søppelet. Bak gjerdet står sykkeltilhengeren til utlån for foreldre. TEGN TIL TALE: Rebecka og fagarbeider Janne Lunderød prater sammen med både lyd og bevegelser. • Gummiterninger/kurver/myke byggeklosser. • Tetningslister på dører og vinduer. • Små grupper/hesteskoplassering. • Godt lys på den som snakker. • Skjerme visuell støy. Kommunikasjon: • Prikk på skuldra når du skal ha kontakt. • Se på barnet, kort avstand. • Sitt overfor eller skrått ved siden av barnet. • Korte naturlige setninger i rolig tempo. • Bruk verbale og nonverbale gester. • Stemmekvalitet, ikke hvisking. • Tenk på støyen. • Bli kjent med barnets talemåte. • Lær barnet opp til å lytte. • Styrk barnets mot til å få gjentatt et budskap. • Navngi gjenstander, ikke si «den». Fagbladet 4/2012 > 33 fbaargang2012 fbseksjonKIR