PRAKTISK: Assistent Tabita Pogan triller tøystativet inn i tørkerommet. e ø hørselsproblemer, som også kommer hørende barn til gode. – Både lyd- og lysforhold er viktig. Barna må ha godt lys for å kunne munnavlese. Her har vi mulighet til å la mindre grupper leke, spise og lytte sammen. Dermed er det også rom for å utvikle språket hos barn med minoritetsbakgrunn, påpeker audiopedagog Therese M.O. Widerøe, som er ansvarlig for internopplæringen. Miljøhus Passivhuset er aktivt på mange måter. Alt er bygget i naturmaterialer. Søppelsystemet er basert på kildesortering, og med elektronisk melding til Renovasjon Sør når det er fullt. Det er installert bevegelses- og lyddetektorer i rommene. Vinduene har elektronisk solskjerming. – Det er et deilig hus å bevege seg i. Lyset slås av når vi forlater rom, vannet i kranene slår seg på ved bevegelse. Hjemme prøver jeg stadig å bevege hånden foran kranen – uten av det skjer noe, ler Widerøe idet vi titter inn i personalets eget arbeidsrom, der de i fellesskap kan forberede aktiviteter. – Det er til og med følere som leser av og regulerer luftkvaliteten. Jeg har astma, og kjenner at det er uvanlig godt å puste i disse rommene, legger leder Solstad Sværd til. Grønn profil Møllestua barnehage har i tråd med bygget valgt en grønn profil i all aktivitet. – Vi er spesielt stolte av nanobordet, et lysbord der barna kan gjennomlyse planter og smådyr, og studere dem. Barnehagen åpnet i oktober, og foreløpig laver snøen ned på det nye drivhuset utenfor, men planene er klare. Det skal bli en økologisk grønnsakshage, foreldre får låne sykkeltilhengere, og det skal bli byttedager for å øke gjenbruket av klær og utstyr. De eldste barna skal få lære om produksjon av strøm og resirkulering. I dette huset skal det spire og gro både ute og inne. KUNSTEN LYSER: Når det lyser rødt som denne vinterdagen, bruker barnehagen mer strøm enn den produserer. Møllestua passivhus • Har 384 solcellepanel og 12 solfangere på taket. • Panelet konverterer solenergi til elektrisk energi. Solfangerne og ei varmepumpe henter energi fra uteluft som føres ned i en tank og videre ut til det vannbårne varmeanlegget i gulvet, og til tappevannet. • Barnehagen har en ekstra el-kjele som kan tas til hjelp i oppvarming på ekstra kalde dager. Huset har ekstra tykke og tette vegger for å holde på varmen. Vinduene har elektronisk solskjerming. • Barnehagen produserer selv strøm for salg på solvarme dager. Det er installert bevegelses- og lyddetektorer, elektroniske termostater og nattsenking av temperatur. Ventilasjonen er behovsstyrt. Belysning, ventilasjon og varme styres fra kommunens driftsentral. Kildesortering med elektronisk melding til Renovasjon Sør når søppelkassene er fulle. • Passivhuset har ikke parkeringsplasser, men sykler og sykkelhengere til utlån. • Barnehagen er spesialtilpasset hørselshemmede. Den skal få økologisk kjøkkenhage, drivhus og gjenbrukssentral for barneklær og -utstyr • Den er et godkjent pilotprosjekt for Framtidens byer. Meningen er at andre barnehager nasjonalt kan høste erfaringer fra prosjektet. • Til nå er det ti godkjente pilot- prosjekter i Framtidens byer: Familieboliger Rosenvang, Vålandshaugen barnehage og Husabøryggen bofellesskap i Stavanger, Rådalslien bofellesskap og Sollien barnehage i Bergen, Kvamstykket barnehage og Sommerlyst skole i Tromsø, Svartlamoen i Trondheim, Krisesenteret i Skien og Møllestua barnehage i Kristiansand. Gode leker: • Butikk-lek. • Speiling. • Haien kommer. • Finn kjøttbeinet • Kongen befaler (lyttetrening). • Kims lek. • Dukkehus. • Auditiv hukommelseslek. • Lotto og rimspill. (lyttetrening). There 34 > Fagbladet 4/2012 d . r M eda W Kilde diop se . e : Au i O gog fbaargang2012 fbseksjonKIR