Kurs Fagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 " Kveldsklasser " Fjernundervisning " Nettforelesninger Fortløpende opptak. Studiested Lillestrøm. folkeuniversitetet.no K KUNNSKAPSKURS " Helseassistent " Legemiddelhåndtering " Pedagogikk " Sosialpedagogikk " Spesialpedagogikk " Krisepedagogikk " Sorgogsorgreaksjoner " Utviklingspsykologi " Kommunikasjon " Ledelse VIDEREUTDANNING " Barsel- og barnepleie " Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGåENDE SKOLE " Helse- ogsosialfag " Barne- og ungdomsarbeider " Helsefagarbeider " Aktivitør " Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING " Autismeomsorg " Eldreomsorg " pKrlefietomsorg og lindrende " pleie " Rehabilitering " Spesialpedagogikk " Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no tlf: 03838 www.aftenskolen.com " E-post: trondheim@aftenskolen.no " Telefon: 73 57 28 00 w STUDIER INNEN PEDAGOGIKK Jobber du i skole, barnehage eller SFO? Vi har mange med barn og ungdom. Alle studiene har løpende opptak hele året. 180 stp60 stp BRANCA LIE Førsteamanuensis, spesialpedagogikk    På NETT MED DE BESTE Fagbladet 4/2012 > 35 Gratis utdanning! fbaargang2012 fbseksjonKIR