Tilbakeblikk Tekst: ARNSTEIN HØLMEBAKK ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Brudne kar M ed regjering og kongehus i eksil etter kapi- tulasjonen i juni 1940, kom dagliglivet forbausende 241 393 snart i «normalt» gjenge. Utover sommeren og høsten fungerte offentlige institusjoner nokså uberørt av okkupasjonen. Arbeidslivet gikk sin gang. I fagforbundene satt ennå flertallet av de tillitsvalgte i sine verv, og etter krigshandlingenes opphør opplevde flere bransjer et økonomisk oppsving. Også den kommunale virksomheten økte, og tallet på ansatte steg faktisk kraftig i løpet av krigen. Men i motsetning til privat industri, var lønningene i offentlig sektor frosset i årevis mens prisene steg. Mens forbundene fremdeles drev brødpolitikk for å forsvare reallønna, økte kritikken mot samarbeidslinja med okkupantene. Da tyskerne strammet grepet, svant illusjonene om vanlig faglig virksomhet hos stadig flere. I kommunene ble «førerprinsippet» innført fra topp til bunn. Med nazimyndighetene som arbeidsgiver ble funksjonærene utsatt for et særlig press. «Den ringeste form for svikt» var nå en statsfiendtlig handling, og «drastiske straffer vil heretter ramme enhver fiende av staten». Kommunefunksjonærene i Bergen, både i og utenfor Kommuneforbundet (NKF), gikk i spissen for den gryende sivile motstanden. Inspirert av lær- erne, som også skulle avkreves lojalitetsløfte, ble myndighetene møtt med egne «mønstererklæringer» fra funksjonærene. «Jeg kan ikke erkjenne at skrivelsens innhold berører mine kommunale tjenesteplikter,» var svaret «innenriksminister» Hagelin fikk. Etter unntakstilstanden 10. september 1941, med henrettelser og en arrestasjonsbølge av fagorganiserte var det slutt på all «normal» virksomhet. Utallige organisasjoner ble forbudt, og i LO og forbundene troppet nye «kommissariske» ledere fra NS opp sammen med tyske politifolk. NKFs leder Torbjørn Henriksen, som var arrestert og sendt til Grini for andre gang, ble erstattet av Håkon Meyer. I mellomkrigstida var Meyer en framtredende ideologisk lederskikkelse i Arbeiderpartiet. Etter 9. april var han imidlertid drivkraften i den såkalte Fagopposisjonen av 1940, som hevdet at fagbevegelsen var best tjent med en egen ordning med tyskerne. Han gikk over til NS). Meyer ble snart avløst av Erling Olsen, en overløper fra den gamle NKF-ledelsen. Også Olaf Ødegård, som overtok etter Olsen hadde lang fartstid fra NKFs ledelse. Under landssvikoppgjøret slapp Ødegaard fra det hele med to års fengsel, mens Erling Olsen fikk sju år. De som deltok i frihetskampen måtte betale, en høy pris: 30 NKFere ble skutt eller døde i fangenskap. Nesten 500 ble arrestert. Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Under krigen ble offentlige funksjonærer stilt overfor et krevende valg da Quisling-styret og okkupasjonsmakten forlangte et lojalitetsløfte av dem. De fleste besto prøven. SVIKERE: Olaf Ødegaard (t.v.) var NKFs nestleder fra 1935, og ble i 1943 kommissarisk leder av Norsk Forbund for Offentlige Yrker. Halvard Olsen, var i 1941 Nasjonal Samlings kandidat til ledervervet i LO. Fagbladet 4/2012 > 63 Arkivfoto J L T E R E M Ø I M K fbaargang2012 fbseksjonKIR