Sier nei til jobber med lav lønn Rundt 500 eksamensklare sykepleierstudenter i Sverige har startet en aksjon der de sier nei til stillinger med månedslønn under 24.000 kroner. Lønnsopprøret startet i Umeå, og har siden spredd seg til andre deler av landet. Stiller krav  21.500 kroner i månedslønn, som vi er tilbudt i Vasterbotten, er ikke et rimelig tilbud etter tre år på høgskole. Vi krever en startlønn på 24.000, ellers takker vi nei, sier Sara Selin, som er en av talspersonene for studentopprøret. Fagforbundets leder i Seksjon helse og sosial, Kjellfrid T. Blakstad, syns studentene kommer med et friskt utspill i lønnsdebatten, men tviler på at det får noen stor lønnsmessig effekt.  Det er nok tvilsomt om et stort flertall av studentene har råd til å si nei til jobber når de er ferdig med utdanningen og skal forsørge seg selv i tillegg til å betale ned studielån, sier hun. Høy bevissthet  Men jeg syns det er flott at studentene ser ut til å ha en høy bevissthet rundt sin egen verdi som yrkesutøvere, og at unge sykepleiere får et mer gjennomtenkt forhold til hva slags betingelser de skal akseptere. Dette er en trend som jeg tror det er viktig at helsemyndighetene både i Sverige og her i Norge tar på alvor, sier Kjellfrid T. Blakstad. Også Fagforbundets leder for sykepleiernettverket, Sissel M. Skoghaug, syns utspillet er spennende, men tror heller ikke at det vil få noen stor lønnsmessig betydning.  Problemet i Sverige er ikke mangel på sykepleiere, men at det ikke er brukt ressurser til å øke antall stillingshjemler. Resultatet BEVISST SIN VERDI: Sykepleierstudenter i Sverige er lei av å bli tilbudt dårlige lønnsbetingelser. er at svært mange nyutdannede må ta til takke med tilkallingsvikariater og små deltidsstillinger før de overhodet får tilbud om en fulltidsstilling, sier hun. Tekst: PER FLAKSTAD Akhtar Chaudhry går fra YS til LO Fagbladet Samfunn og økonomi 19. april ble Fagbladets fagtidsskrift Samfunn og økonomi lansert. Målet er å skape debatt, og bidra til kunnskapsutvikling om økonomi, styring og organisering innenfor offentlig sektor gjennom vitenskapelige artikler. Sentrale aspekter er demokrati og folkestyre, og medarbeidernes rolle i offentlig forvaltning. Fagtidsskriftet kommer ut to ganger i året, og kan bestilles på www.fagforbundet.no.    KK Stortingets visepresident, Akhtar Chaudhry (SV), melder overgang fra YS til Fagforbundet og LO. Etter 15 år hos YS vil SVeren tilbake til LO.  LO er størst og viktigst og har den nødvendige tyngden og styrken til å beskytte og oppnå de rettighetene som jeg er opptatt av, sier Chaudhry. Etter en konflikt mellom Sporveisbussenes fagforening og Kommuneforbundet ble det meldt overgang til YS. Alle medlemmene ble med på lasset, inkludert daværende bussjåfør Chaudhry. Han innrømmer at han lenge har tenkt på LO og en retur til Norges største arbeidstakerorganisasjon. Noen har mistenkt Chaudhry for å bli medlem av LO for å kapre velgere, men det avviser han.  Jeg har alltid ment at LO er svært viktig. Tekst: TRI NGUYEN DINH, Fri Fagbevegelse Fagbladet 4/2012 > 5 Illustrasjonsfoto: Sidsel Hjelme & Forretningsorienterte regnskaper i New Zealands sentralregjering Fallgruver i gjennomføring av planlagte organisasjons- SAM FUNN ØKONOMI endringer Norske kommuner  noen myter og realiteter fbaargang2012 fbseksjonKON