TEMA: LØNNSFORSKJELLER STUSSELIG SMØRBRØD: Renholder Berit Bakken er nederst på den kommunale lønnsstigen. Og det blir stadig færre reker på smørbrødene hun og hennes kolleger får gjennom lønnsoppgjørene  sammenliknet med andre grupper. " Jeg har vasket overalt. I barnehager, på skoler, i rådhuset. Nå er jeg i den nye idrettshallen på Langhus, og der trives jeg veldig godt, sier Berit Bakken (61). I 29 år har Berit Bakken sørget for skinnende gulv i Ski kommune. Nå er hun på toppen av sin lønnsstige, og i fjor tjente hun 329.000 kroner. " Noen har høyere lønn enn andre. Slik er det jo bare. Men at forskjellene skal bli større og større for hvert år, det er ikke riktig, mener hun. Lavlønnsprofil? Kravet fra arbeidstakerne har gått igjen fra lønnsoppgjør til lønnsoppgjør: Oppgjøret må ha en lavlønnsprofil. Og mye har skjedd for å løfte de lavest lønte. For eksempel har renholdernes årslønn økt med over 67.000 kroner fra 2005 til 2010  en økning på nesten 28 prosent. Problemet er at de med høyest lønn har hatt en enda bedre lønnsutvikling enn Berit Bakken og hennes kolleger. Dette ifølge tall fra Teknisk beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren (TBSK). Forskjellen øker I 2011 hadde renholderne en lønnsvekst på 2,2 prosent. På Berit Bakkens lønn tilsvarer det ca. 6800 kroner. I samme periode hadde ledere i kommunesektoren en lønnsvekst på 8 > Fagbladet 4/2012 Lønns- gapet øker fbaargang2012 fbseksjonKON