«Med faste vikarer garanterer vi at kvaliteten på tjenestene går opp og sykefraværet ned. » JAN DAVIDSEN. PARTENE I KS-OPPGJØRET: Fra venstre Ole Jacob Knudsen, Akademikerne; Sigrund Vågeng, KS; Mimi Bjerkestrand, Unio; Jan Davidsen, LO Kommune og Fagforbundet; Gunn Olander, YS Kommune og Per Kristian Sundnes, KS. ofil og fører til mange midlertidig ansatte mener han. For å få bukt med denne utviklingen, krever LO Kommune økt grunnbemanning, og flere hele og faste stillinger. I stedet for å leie inn folk fra private bemanningsbyråer, foreslår Jan Davidsen at kommunene satser på egne, faste vikarer. – Med faste vikarer garanterer vi at kvaliteten på tjenestene går opp og sykefraværet ned, sier Davidsen. Overrasket KS Forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS var overrasket over vikarkravet. – Min første reaksjon er at det høres dyrt ut, sier Sundnes. Han framholder imidlertid at intensjonen i forslaget er god. – Det vil klart være en fordel å ha folk som kjenner arbeidsplassene og oppgavene, medgir Sundnes, som vil se nærmere på de økonomiske implikasjonene. Davidsen mener dette ikke behøver å koste kommunene ei krone. – Ta lønnsmidlene kommunene bruker på innleie og midlertidig ansatte og bruk dem til faste ansettelser. Dette er også en god måte å få bukt med uønsket deltid på. Uttelling for kompetanse I tariffoppgjøret i 2008 ble partene i kommunesektoren enige om lønnsmessig uttelling for kompetanseheving. Kompensasjonen ble anbefalt satt til 20.000 kroner for ett års videreutdanning, 10.000 for et halvt år og 5000 for tre måneder. Forutsetningen var at det skulle forhandles fram lokalt. Kommunene har praktisert denne bestemmelsen høyst forskjellig. Noen har gitt kompensasjon, andre ikke. LO Kommune mener det er uholdbart, og vil ha sterkere bestemmelser inn i hovedtariffavtalen. – Vi må nå ha på plass en sentral bestemmelse som gir alle arbeidstakere med tilleggs- og/eller spesialutdanning den lønnsøkningen de har krav på, understreker Davidsen. Må sikre rekruttering LO Kommune ønsker også at det tas omfattende grep for å fremme rekrutteringen til kommunesektoren. – Høyere begynnerlønn og faste, hele stillinger vil bidra til dette. Karriereplaner for alle yrkesgrupper kan gjøre det å jobbe i kommunene mer attraktivt, og sørge for at folk kan stå lenger i arbeid, påpeker Jan Davidsen. LO Kommune vil videreføre garantibestemmelsen som sikrer at ansatte med 20 års ansiennitet får regulert lønna i tråd med økningen i folketrygdens grunnbeløp. Det var en landevinning da fagbevegelsen fikk inn denne bestemmelsen i tariffoppgjøret i 2008. LO Kommune minner også om enigheten fra fjorårets oppgjør: Det er helt nødvendig at lønnsutviklingen i KS-området kommer bedre i samsvar med lønnsutviklingen i industrien i NHO og i staten i kommende oppgjør. LO KOMMUNE LO Kommunes forhandlingssammenslutning forhandler på vegne av vel 200.000 arbeidstakere og består av Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Skolenes landsforbund (SL), EL&IT-forbundet, Fellesforbundet og Fagforbundet. GRØNN LINJE Du kan følge med på utviklingen i tariffoppgjøret ved å ringe grønn linje 800 33 410. FØLG TARIFFOPPGJØRET frifagbevegelse.no /tariff/Tariff_2012/ FFagbladet 4/2012 > 15 fbaargang2012 fbseksjonKON