Folk skal få den hjelpen de trenger av det offentlige uten at størrelsen på lommeboka skal være avgjørende.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Synlige rådmenn Fagforbundets forening for rådmenn og andre ledere ansetter en egen rådgiver på heltid som skal sørge for en verveoffensiv og bidra til at de blir mer synlige i samfunnsdebatten. Side 28 ˇ€‹ Veksthus for ledere åtti ledere har fullført Rissa kommunes lederprogram. Det unike med dette opplegget er at kommunen har satset spesielt på mellomledere. Side 30 ˇ€‹ Tryggere arbeidsliv Vold, trusler og trakassering på arbeidsplassen er et stadig større problem. Det er viktig å forebygge uheldige hendelser, og opplæring i konflikthåndtering er en viktig del av dette arbeidet, skriver fokusforfatter Ole Andre Bråten. Side 36 Klimavennlig samfunnsplanlegging Allerede etter et par måneder sparer passivhuset Møllestua barnehage penger på oppvarming, og kildesorteringen følges elektronisk av Renovasjon Sør som tømmer når det er fullt. Side 32 Fagbladet 4/2012 > 27 Foto: Kjell Inge Søreide fbaargang2012 fbseksjonKON