Kontor og administrasjon Etterlyser faste stillinger Hovedtillitsvalgt Per Hjertaas i Trondheim kommune etterlyser mer satsing på hele, faste stillinger i stedet for utstrakt vikarbruk i helseforetakene. Personaldirektør Hilde Christiansen forsikret på Fagforbundets tillitsvalgtkonferanse at både Helse Vest og St. Olavs Hospital har som mål å få til flest mulig hele stillinger. Hun opplyste at personell som leies inn hovedsakelig er leger, sykepleiere, jordmødre, helsesekretærer og ambulansearbeidere. – Vikarbruken er mindre i helger og kvelder enn mange tror. Hovedtyngden av vikarene tas inn for å få til en skikkelig ferieavvikling. Alternativet er at mange ansatte ikke får mulighet til å ta ferie sammen med familiene sine, sa Christiansen.    MoS Tvangsmulkt til kommuner Datatilsynet sendte varsel om tvangsmulkt til 16 kommuner som ikke hadde svart på om de har internkontroll slik personopplysningsloven krever. Kommunene risikerte å bli ilagt dagbøter fra 2. april og fram til internkontrollen er på plass. Etter varselet har flere kommuner sendt inn dokumentasjon på sin internkontroll eller søkt om utsatt frist. Datatilsynet er fornøyd med at flere kommuner nå svarer at de har dette på plass. Samtidig mener tilsynet at det er betenkelig at de måtte true med tvangsmulkt før kommunene fulgte pålegget. Datasikkerhet og personvern blir hovedtema når Fagforbundet, Høgskolen på Gjøvik, IKT-Innlandet og Norsis arrangerer IKTkonferanse på Gjøvik 8. og 9. mai. FORENINGSSTYRET: Fra venstre Arve Varden, nyansatt rådgiver Ronald Berntzen, foreningsleder Yngve Øhrbom, nestleder Stig Holmstrøm, Jorunn Dahl, Gro Monsen, kasserer Jan Terje Nedrejord og Hans Andreas Stærk. Offensiv rådmannsforening Foreningen for rådmenn og andre ledere i Fagforbundet starter verveoffensiv og krever forhandlingsretten tilbake. I dag har foreningen 447 medlemmer. Målet er å komme opp i 460 medlemmer i løpet av året. – Verveplanen retter seg særlig inn mot å få flere rådmenn, forteller foreningsleder Yngve Øhrbom. Forhandlingsrett Han er opptatt av at rådmennene skal få forhandlingsretten tilbake i dette tariffoppgjøret. – Rådmenn hadde tidligere rett til forhandlinger, men i dag er det arbeidsgiver som fastsetter lønna. Denne forhandlingsretten vil kjempe for å få tilbake. Vi vil kunne forhandle for rådmenn på lik linje med andre medlemmer vi forhandler for, sier Øhrbom, som er rådmann i Nord-Odal kommune. Vil delta i debatten Foreningslederen er glad for at Fagforbundet har ansatt en rådgiver på heltid som skal ha sekretærfunksjon knyttet til rådmannsforeningen. Ronald Berntzen, regionskontakt for Rådmannsforeningen i Hordaland, tiltrådte stillingen 10. april. – Dette gir oss mulighet til å få fart på vervearbeidet og bli mer synlig i samfunnsdebatten, håper Øhrbom. Han framholder at foreningen vil ta for seg kommuneproposisjonen som legges fram i mai. Virkningen av samhandlingsreformen er han også spent på. – Vi vil se på hvilke utslag den gir for kommunene. Det er fremdeles mye usikkerhet knyttet til finansieringen, mener Øhrbom som venter at regjeringen vil ta dette opp i kommuneproposisjonen. 20-årsjubileum Rådmannsfore- ningen i Fagforbundet runder 20 år i år. Det skal markeres med kombinert årsmøte og jubileumsfeiring i Fagforbundets lokaler i Oslo 3. og 4.mai. Her vil også medlemmer med 40 års medlemskap i LO bli hedret. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE «Vi vil kunne forhandle for rådmenn på lik linje med andre medlemmer.» Foreningsleder YNGVE ØHRBOM MoS 28 > Fagbladet 4/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON