Konsert på jobben Krever likhet i Nav Foran vårens tariffoppgjør har faggruppe Nav oppfordret tariffkonferansene til å fremme krav om likebehandling av Nav-ansatte. I dag kan arbeidstakerne i Nav være ansatt enten i stat eller kommune. Kravet om likebehandling vinner gjenklang på lokalplanet. Fagforbundet Rissa har fremmet en rekke krav om bl.a. likelønn, faste stillinger og bedre ubekvemstillegg. Om Nav har fagforeningen følgende melding til forhandlerne i Oslo: LIKEBEHANDLING: Alle ansatte i Nav må få samme avtale, krever hovedtillitsvalgt Kurt Rønning i Fagforbundet Rissa. – Alle bidrar til at arbeidsoppgavene blir utført, og både stats - og kommuneansatte jobber de fleste steder sammen om de samme arbeidsoppgavene. Stat og kommune har i dag forskjellige avtaler. Dette medfører at ansatte i Nav får forskjellig arbeidstid, lønn og tillegg etter hvor de er ansatt. Det føles urettferdig så lenge de utfører samme jobb. Avtalene for alle Navansatte bør være lik, krever fagforeningen.    MoS Fagforbundets hovedkontor i Oslo var første arbeidsplass som fikk høre Fannaråken i Rikskonsertenes kulturelle nistepakke. Sammen med Nasjonalbiblioteket er de tildelt rollen som nasjonale aktører og formidlere av kultur på arbeidsplasser. Målene for Den kulturelle nistepakka er at flere skal få et profesjonelt kunst- og kulturtilbud gjennom arbeidsplassen. I tillegg skal kunst og kultur innlemmes i mål knyttet til et inkluderende arbeidsliv. ARBEIDSPLASSBESØK: Fannaråkens fem musikere turnerer nå landet rundt som en kulturell nistepakke i regi av AOF og Rikskonsertene. Kultur kan altså benyttes for å styrke trivsel og miljø på arbeidsplassen. I første omgang er dette et prøveprosjekt, og tilbudet er gratis. På sikt planlegges en abonnementsordning som sikrer konsertbesøk hvert år. Mer informasjon på www.rikskonsertene.no    IVR – Ikke skyld på vikarbyråene – Det holder ikke å skylde på vikarbransjen. Ingen helseforetak kan fraskrive seg ansvaret for at vikarer behandles ordentlig. Personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen i Helse Vest var krystallklar da hun innledet på en konferanse for verneombud og tillitsvalgte i Fagforbundet i mars: – Sykehusledere har et selvstendig ansvar for at innleid arbeidskraft har regulert lønn og arbeidstid. Christiansen liker ikke betegnelsen «innleid arbeidskraft». – Dette er dyktige medarbeidere som vi gjerne vil ha inn når vi trenger dem. Men de skal behandles ordentlig. Med Adecco-skandalen friskt i minne, er hun opptatt av at helse- STILLER KRAV: Personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen i Helse Vest. foretakene må forholde seg til seriøse leverandører. Helseforetakene har opprettet et eget innkjøpsselskap – Hinas – for å profesjonalisere innkjøp å få best mulig priser. Hinas har blant annet inngått rammeavtale med en rekke leverandører om innleie av helsepersonell. – Personal- og innkjøpssjefene i de fire regionale helseforetakene har lagt ned hundrevis av timer med leverandører for å få dem til å oppfylle kravene. Over tretti leverandører viste interesse for å leie ut helsepersonell i første runde. Mange ble luket ut. – I dag står vi igjen med 13 leverandører. De må forholde seg til arbeidsmiljølovens bestemmelser og oppfylle ILO-konvensjon 94 om likeverdige lønns- og arbeidsvilkår. Rammeavtalen gjelder ut året. – Vi holder nå på med nye kravspesifikasjoner og kommer til å bli enda strengere, lover Hilde Christiansen. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Fagbladet 4/2012 > 29 Foto: Kyrre Lien fbaargang2012 fbseksjonKON