Engasjement for bærekraft I februar i år kom 130 deltakere fra næringsliv, offentlige etater og organisasjoner sammen til foredrag og idédugnad innenfor temaene områdeplanlegging, energibruk, byggeri, avfall, transport, velferdsteknologi og universell utforming. Kommunen er opptatt av at Framtidens bydel skal bidra til kunnskapsutveksling og heving av kompetanse. Bærekraft i forhold til trivsel, sosiale forhold og økonomi er også viktig. Et viktig tema er også å fokusere på bydelen som drivkraft for næring og utvikling av nye produkter og løsninger, innovasjon og lokal verdiskapning. Det vil si å skape arbeidsplasser lokalt og regionalt, sier Svensen, som blant annet ser for seg utvikling av miljøvennlig bygningsmateriale og et sterkt teknologimiljø på Sørlandet. Det blir våtere, høyere temperaturer og mer ekstremvær. Hvor vi bygger og hvordan vi bygger, må vi tenke mer igjennom. EIRIK MARTENS SVENSEN, PROSJEKTLEDER Kommunen har valgt ut tre utbyggingsgrupper som skal utvikle hvert sitt utbyggingsområde, og konkurrere om å bli Framtidens bydel. – De tre tilbyderne hadde frist til å levere forslag 1. april. Fram til 1. juni vil en jury vurdere forslagene, og vi har forhåpentlig tatt en avgjørelse før sommeren, sier prosjektlederen. 32 > Fagbladet 4/2012 Eirik Martens Svensen har permisjon fra    Lokale arbeidsplasser plan- og bygningsetaten i Kristiansand kommune for å være prosjektleder for Framtidens bydel. Han syns det er spenn- ende å se litt inn i glasskula. – Vi vet ikke så mye om framtida, men prosjektet bygger på det vi ser rundt oss. Det blir våtere, høyere temperaturer og mer ekstremvær. Hvor vi bygger og hvordan vi bygger, må vi tenke mer igjennom, sier Svensen. Kristiansand kommune har fått godkjent Møllestua barnehage som pilotprosjekt for Framtidens byer av Miljøverndepartementet. Neste steg er en hel bydel som pilot for hvordan bydeler bør utformes i framtida. Godt å leve i for alle Mens staten legger vekt på klima i prosjektet Framtidens byer, har Kristiansand kommune også egne kriterier for en bærekraftig bydel: – I tillegg har vi lagt inn temaer som er viktige for oss: «Bydel er godt å leve i». Det er en samlekategori for å løse utfordringer i forbindelse med eldrebølgen. Det vil si å legge til rette for universell utforming og velferdsteknologi. Videre legger vi vekt på kriterier som kriminalitetsforebygging og mangfold, opplyser Svensen. Kristiansand kommune har vyer for miljøvennlig byplanlegging. Hensikten er å utvikle en bærekraftig bydel som svarer på klimautfordringene og legger til rette for en aldrende befolkning. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: BJØRNE JORTVEIT Planlegger framtidas bydel fbaargang2012 fbseksjonKON